Artiklar

Nya uppdrag för natio­nel­la mino­ri­te­ters biblioteks­verksamhet

Kungliga biblioteket bygger ut uppdraget om biblioteksverksamhet för de nationella minoriteterna. 

Nu bygger KB ut uppdraget om biblioteksverksamhet för de nationella minoriteterna. Flera samarbetspartners får nya uppgifter – som bland annat innebär ökat fokus på unga och verksamhet för den romska minoriteten. Samtidigt får resursbiblioteken sina skrivna uppdrag.

För knappt ett år sedan utsågs Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Nordkalottbiblioteket och Samiska biblioteket till resursbibliotek för de nationella minoriteterna. Inför 2022 får biblioteken sina skrivna uppdrag av KB, som tydliggör hur de ska arbeta.

Resursbiblioteken ska framför allt ge konsultativt stöd till de kommunala biblioteken, men även service direkt till användarna. Biblioteken kommer att svara på frågor, sammanställa boklistor och tipsa om material. Flera av biblioteken har även anställt, eller kommer att anställa, personer som arbetar särskilt med uppdraget. De kommer att vända sig till bibliotek och användare i hela landet.

De nuvarande resursbiblioteken omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli och samiska. KB utreder för närvarande möjligheten att skapa ett romernas bibliotek och biblioteksverksamhet för det nationella minoritetsspråket romani chib.

Polarbibblo är en webbplats där barn kan skriva berättelser, dikter, boktips och digitala böcker på sitt eget språk. Just nu finns sajten på meänkieli, tre samiska varieteter och svenska. KB ger Polarbibblo i uppdrag att undersöka om webbplatsen kan utökas med innehåll på finska och romani chib.

Region Västernorrland får uppdraget att vidareutveckla ett metodmaterial för användardialoger med barn som tillhör en nationell minoritet. Samråd med de nationella minoriteterna är viktigt för alla bibliotek, men det kan vara svårt att veta hur man samråder med barn och ungdomar på ett bra sätt.

Metodmaterialet ska utvecklas vidare baserat på erfarenheter från Sundsvalls kommun. Flera kommuner ska under året prova att använda materialet och berätta om sina erfarenheter.

Malmö stadsbibliotek ska i samarbete med ett romskt produktionsbolag producera kortfilmer om bibliotek. Målgruppen för filmerna är romer, och filmerna ska berätta om vilka värden som biblioteken kan bidra med i livet.

Biblioteket får också i uppdrag att arbeta med katalogisering, metadata och uppordning av en eller flera befintliga samlingar av romska böcker. I dag finns brister, framför allt när det gäller språkkodning. Det gör det svårt att söka fram bokbestånden i Libris och att få en översikt av de romska varieteterna.

Det här arbetet är ett av flera steg mot att skapa ett romernas bibliotek. Detta enligt ett pressutskick från KB.

MALIN A JUNKKA

 
 

 

Sidan uppdaterad 2021-12-15