Artiklar
Foto: Anneli Åsén

De här får stöd av Kulturrådet

Tillgängliggörande digitalisering av arkivet från världens äldsta urfolkstidning Samefolket. Det är ett av de projekt som beviljas stöd när Kultrurrådet  fördelar 11 275 700 kronor till nationella minoriteters kulturverksamhet. 

Av de 11 miljoner kronorna går 8 800 000 kronor till verksamhetsbidrag och 2 475 700 kronor till projektbidrag. De beviljade ansökningarna främjar sammantaget de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige och bidrar till konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling på området. Detta enligt ett pressutskick.

Verksamhetsbidraget går till åtta sökande. Två av dessa har inte fått stödet tidigare: romska ideella organisationen É Romani Glinda och sverigefinska teatergruppen Teatteri Sydänkäpy. Övriga beviljade ansökningar kommer från Finska Kulturföreningen i Sverige/Uusi Teatteri, Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Judiska Församlingen i Stockholm, Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Såhkie Umeå Sameförening och Tornedalsteatern.

De 26 ansökningar som beviljas projektbidrag omfattar scenkonst- och musikarrangemang, seminarier, kulturveckor/-festivaler, utställningar, av arkivmaterial samt bok-, kulturarvs- och dokumentationsprojekt. Många projekt rör flera av dessa kategorier och/eller är mångkonstnärliga arrangemang.
– Fler ska kunna ta del av kulturarvet och historien direkt i sin smartphone. Det som tidigare enbart varit tillgängligt för dedikerade forskare ska nå många. Det ska bli enklare att ta del av samiska berättelser från 1900-talets generationer, säger Samefolket om sitt digitaliseringsprojekt.

Här är ytterligare exempel på beviljade ansökningar av projektbidraget:

  • Romers betydelse för svensk cirkus; Cirkus Brazil Jack
  • 100 judiska hjältinnor; Stiftelsen Judisk Krönika
  • Poetissan från Aareavaara (Paradisets Barn); GlesbygdsDivan
  • En finsk jul-turné; Voi Elämä!

Om stödet till nationella minoriteters kultur:
De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ändamålet med bidragen är att stötta nationella minoriteters kulturverksamhet, om verksamheten är av nationell kulturpolitisk betydelse. Verksamheten eller projektet som beviljas stöd ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-12-16