Artiklar

Samiska konstnärer prisas

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond firar 10 år och har därför utsett två stipendiater 2021. Årets stipendier tilldelas Maj-Doris Rimpi, Parenjarka, och Inga-Wiktoria Påve, Lannavaara och uppgår till 30 000 kronor vardera.

Inga-Wiktoria Påve, konstnär och illustratör, har i sitt arbete visat stor teknisk skicklighet och skapat vackra illustrationer. Hon arbetar bland annat med framställandet av en mytologisk bilderbok som vänder sig till alla åldrar.

Stiftelsen vill med stipendiet bidra till utgivningen av boken och uppmuntra en ung samisk konstnär och författare i sitt fortsatta arbete med samiska motiv i ord och bild.
– Jag vill ge ett stort tack till Kaija Ansentens stiftelse som tror på och uppmuntrar mitt arbete! Det här projektet som jag har fått stöd för har jag haft inom mig en längre tid och det känns hedrande att det är fler som tror och uppskattar mitt arbete. Duhát giittu! säger Inga-Wiktoria Påve i ett pressutskick.

Maj-Doris Rimpi är bland annat verksam som konstnär, skådespelerska, designer, slöjdare, renskötare och kulturarbetare. Just nu förbereder hon en jubileumsutställning och stiftelsen vill med stipendiet bidra till sammanställningen av ett utställningshäfte och samtidigt uppmärksamma hennes mångåriga och viktiga arbete inom kulturliv.
– En dröm förvandlas till ett stort stipendietack. Ljuset i en målning. Tennskrift på stjärnbeströdd vinterhimmel. Minnen och symboler, arvslotten till vårt folk samerna, säger Maj-Doris Rimpi om stipendiet.

Kaija Anstensens Minnesfond inrättades av Sameföreningen i Stockholm som en fristående stiftelse 2008 efter att i arv mottagit kvarlåtenskap efter Kaija Anstensen. Kaija Anstensen var bosatt i Stockholm men hade sitt ursprung från sydsamiskt område på norsk sida. Anstensen var själv bildkonstnär och aktiv inom det samiska livet i Stockholm. Syftet med stipendiet är att främja samiska rättigheter och samisk kultur.

Det första stipendiet delades ut 2011 till Fia Kaddik. Andra stipendiater har därefter varit Elin-Anna Labba, Silje Figenschou Thoresen, Paul-Anders Simma, Carola Grahn, Heidi Juliana Gauriloff, Lena Viltok, Sara Ajnnak, Liv Aira och Marika Renhuvud samt Leila Nutti.

Motiveringar:

Maj-Doris Rimpi är verksam som bland annat konstnär, skådespelerska, designer, slöjdare, renskötare och kulturarbetare. I sitt internationella konstnärskap arbetar hon med olika tekniker, ofta med inslag av tennbroderier och med motiv kopplade till den samiska mytologin. Hon var med och startade upp den första samiska teatergruppen Dálvadis och har även medverkat i filmer och producerat evenemang och texter. Maj-Doris Rimpi förbereder en jubileumsutställning avseende sitt 50 år långa konstnärskap och stiftelsen vill med stipendiet bidra till sammanställningen av ett utställningshäfte och samtidigt uppmärksamma hennes mångåriga och viktiga arbete inom och för samiskt kulturliv. 

Inga-Wiktoria Påve, konstnär och illustratör, har i sitt arbete visat stor teknisk skicklighet och skapat vackra illustrationer. Inga-Wiktoria har under de senaste åren illustrerat åt olika författare vilket inspirerat henne att skapa sina egna berättelser och bilderböcker utifrån sitt eget perspektiv. Hon har ett starkt intresse för samisk mytologi och vill därför skapa böcker där detta kommer fram. Hon arbetar bland annat med framställandet av en mytologisk bilderbok som vänder sig till alla åldrar. Stiftelsen vill med stipendiet bidra till utgivningen av boken och uppmuntra en ung samisk konstnär i sitt fortsatta arbete med samiska motiv i ord och bild. 

Foto (Inga-Wiktoria Påve): Lars-Ola Marakatt
Foto (Maj-Doris Rimpi): Olle Kejonen

Sidan uppdaterad 2021-12-10