Artiklar

Sök bidrag nu!

Nu kan du söka revitaliseringsbidrag från Isof för år 2022. Ansökningsperioden pågår till och med den 21 januari 2022. Riksantikvarieämbetet har också utlyst årliga bidrag till kulturarvsarbete.

Gällande Riksantikvarieämbetet handlar det om bidrag som syftar till att belysa kulturarvet. Bidraget får gå till projekt som handlar om att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Bidragen från Isof får gå till projekt som ska:

  • stärka den språkliga kompetensen (läsa, skriva, tala och förstå språket)
  • öka kunskapen om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Bidragen kan sökas av föreningar, stiftelser och andra organisationer. Det går inte att söka pengar som privatperson, enskild firma, företag eller som statlig eller kommunal verksamhet.

Här hittar du information (länk) om hur du kan söka revitaliseringsbidrag, hur du ska redovisa bidraget och vilka projekt som har beviljats bidrag de senaste åren. Du kan också läsa om och inspireras av goda exempel på projekt som genomförts med bidragets hjälp.

Här kan du söka bidrag från Riksantikvarieämbetet.(länk)


MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-12-01