Artiklar
Regionhuset i Luleå. Foto: Simon Eliasson

Så samråder Region Norrbotten med nationella minoriteter

En tydlig men flexibel handlingsplan, höga tjänstemän som sitter med i samråden och aktivt deltagande från de nationella minoriteterna. Det målar strategen på Region Norrbotten, Sofia Mörtlund, upp som tre viktiga framgångsfaktorer.

Sofia Mörtlund tycker att det oftast finns tydligare råd och riktlinjer för kommunernas arbete med de nationella minoritetsfrågorna. 
- För regionernas del handlar det mycket om ambitionsnivån som man avser hålla och när det gäller att använda språken inom hälso- och sjukvården så görs olika tolkningar.

Sofia har i sitt arbete som strateg haft stor nytt av det interna nätverket kallat LORIS, landsting och regioner i samverkan. 
- Nu används det flitigt igen. En del regioner är mer aktiva än andra där men det är bra när en ny person blir anställd inom de här frågorna exempelvis. Då kan man ställa frågor och få stöttning och hjälp med tolkningar där, säger Sofia som i sitt arbete har fokus på kulturfrågor.

Oftast träffas LORIS digitalt men före coronapandemin har deltagarna även träffats på fysiska möten. 
- Vi har bollat ny lagstiftning och kunnat ta del av goda exempel och haft olika erfarenhetsutbyten.

När det gäller samråd med de nationella minoriteterna så säger Sofia att hon i Norrbotten har det ganska lätt med tanke på att många av de institutionerna finns där. Hon nämner exempelvis Sametinget, SSR, Romanikvinnans rätt i samhället, olika Sameföreningar, STR-T, Sverigefinska riksförbundets norra distrikt med flera. Däremot är det svårare att nå ut till enskilda medborgare och få in deras röster. 
- Men om vi ska diskutera en specifik sakfråga och bjuder in till medborgardialog brukar det finns stort intresse.

Region Norrbotten håller särskilda samråd med urfolket samerna och med de övriga nationella minoriteterna för sig. En tydlig framgångsfaktor är, enligt Sofia, att regionrådet leder samråden och att regiondirektören deltar.
- Då händer det saker, menar hon.

Region Norrbotten har 3-åriga handlingsplaner för minoritetsarbetet som årligen följs upp på samråden. Om det behövs kan man ändra i dessa så att de hålls levande.
- Jag har också en fungerande dialog med samerna och minoriteterna som pågår hela tiden, säger hon.

MALIN A JUNKKA 

Sidan uppdaterad 2021-12-06