Artiklar

De här fick extra bidrag från Isof

Isof, Institutet för språk och folkminnen, har delat ut 1 982 700 kronor till 16 projekt med inriktning pedagogiska material. Detta efter en extra utdelning från regeringen.

Dessa beviljades bidrag:

Malmö Ungdomscentral

Barn har rätt …

Malmö Romska Idécenter
Tala, läsa och skriva på romani åk 7–9

Väsky – Västmanlands finska kulturarrangörsförening

Kaisas språkskola IDAG och NU/Kaisan kielikoulu TÄNÄÄN ja NYT
 

Meänmaa

Korrekturläsning av uppslagsorden under bokstaven s
 

Meänmaa
Ny grammatik för meänkieli

 

RSKY Sverigefinska skribenter
Fika på finska

 

Saemiestibie
Learoevierhtie

Riksförbundet Roma International
Översättning av läromedel


Åarjelraedtien Eejhtegi Sibrie

Askeplaerie – Månadsblad

 

Åarjelraedtien Eejhtegi Sibrie
Rijmegärja maanide – Rimbok till barn

 

Álgguogåhtie – umesamer i samverkan
Ubmejesámien girjjie 123

 

Giron Sámi Teáhter
Handledningsmaterial Språkcirkus

 

Judiska församlingen i Stockholm
Vayter

 

Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM)
E-bok Romano ABC

 

Jiddischsällskapet i Stockholm
Der kleyner dor – Den lilla generationen

 

FINNSAM
Finska undertexter till de skogsfinska informationsfilmerna

 

MALIN A JUNKKA

 


 

 

Sidan uppdaterad 2021-11-30