Artiklar

V-Akka ger ut bok för ökad minoritetskunskap

”Ur språkmurens skugga – Om sverigefinskhet och minoritetskunskap” är boken som ska få sverigefinnar att vakna upp och bli minoritetsmedvetna och ge dem redskap för framtiden. Boken beskriver processen från en omedveten majoritetsidentitet till att bli en insatt och kunnig minoritet.

– Vi skrev boken som ett svar på att överleva den stress och press det handlar om att driva minoritetsfrågor som en nationell minoritet. Till exempel var det innebär som minoritet att delta i ett samråd – ingen ska behöva göra det ensam, säger Petra Palkio.

Hon och fem andra kvinnor baserade i Göteborgstrakten driver Sveriges enda sverigefinska tankesmedja V-Akka sedan cirka tio år tillbaka med målet att utbilda och bidra med minoritetsperspektiv och minoritetskunskap.

– Vi ensamma hade inte åstadkommit det som vi gjort tillsammans. Minoritetsfrågor är komplexa frågor, menar hon.

Kvinnorna har träffats genom sina olika yrkesroller genom årtionden. Med yrkesbakgrunder som bibliotekarie, kooperatör, logoped, präst och lärare har de verkat i både minoritets- och majoritetskontexter, både som tvåspråkiga och enspråkiga. När Göteborgs stad blev finskt förvaltningsområde 2011 var de aktiva i etablerandet av stadens sverigefinska råd. Deras diskussioner genom åren växte så småningom fram till tankar på ett bokprojekt.
– Från början ville vi skriva ett slags testamente utifrån våra erfarenheter, säger Helena Helander.

Bokens arbetstitel var också till en början just ”Testamente”.
– Vi vill erbjuda kunskap för att skapa förståelse för vad det innebär att vara en nationell minoritet, men vi vill också nå dem som jobbar och kommer i kontakt med sverigefinnar, fortsätter hon.

Arbetsprocessen för boken var unik. De använde en metod för kollektivt skrivande. Utifrån de gemensamma samtalen skrev den utsedde sekreteraren ner texten så att alla kunde läsa – sedan bearbetades texten gemensamt. Boken skrevs på finska och finns nu också översatt till svenska.

Vad betyder V-Akka?

– Akka betyder äldre kvinna på finska, säger Heli Henriksson Vasara och skrattar.

Ordet betyder också kärring eller hagga.
– V:et har fått olika betydelser, men står till exempel för ”viktigt” på svenska, fyller Merja Heed i.

Sedan 2016 har de bloggat huvudsakligen på finska och kommenterat aktualiteter som rör minoritetsperspektivet. Den största bristen enligt V-Akka är att sverigefinnarna själva inte har inflytande över frågorna som rör den nationella minoriteten.
– Vi vill få till en äkta dialog och ett möte mellan minoritet och majoritet. Även majoriteten saknar minoritetskunskap och ett minoritetsperspektiv, säger Petra Palkio.

Ett centralt begrepp för tankesmedjan är minoritetskunskap som handlar om mer än bara faktakunskap om de olika minoriteterna. Ämnet enligt dem bör även omfatta identitet, lagstiftning, jämlikhet, diskriminering, medvetenhet om härskartekniker, demokrati, grupprocesser, språkets och kulturens betydelse.

Ett annat viktigt begrepp i boken är kunskapsmässig orättvisa som beskriver situationer när minoriteters trovärdighet nedvärderas på grund av majoritetens fördomar eller när det som sägs av minoriteten inte förstås av majoriteten på grund av bristande tolkningsförmåga.
– Minoriteten kränks återkommande som kunskapssubjekt. I Sverige saknas samlande krafter och ett strukturellt stöd i praktiken för att manifestera minoritetsrättigheterna, menar Merja Heed.

Enlig V-Akka behöver majoriteten tillägna sig minoritetskunskap och utveckla ett minoritetsperspektiv. Längst bak i boken finns instuderingsfrågor för att användas både individuellt och i grupp – gärna tjänstepersoner och företrädare för minoriteten tillsammans.

Merja Heed poängterar att individ- och gruppnivå hela tiden blandas ihop. Kommuner och myndigheter måste i första hand agera utifrån gruppnivå.
– Olika behov riskerar att osynliggöras eller hamna helt mellan stolarna. Ansvaret för att driva minoritetsfrågorna ligger på minoriteten, trots att det borde ligga på myndigheter och kommuner.

Petra Palkio förklarar ytterligare.
– Hela tiden är det individer som måste efterfråga och kräva sina rättigheter, men kommunen har faktiskt en skyldighet att utbilda och informera minoriteten. Vi behöver också egna forum för att kunna stöta och blöta våra frågor.

Boken som är utgiven av Verbal förlag, har de presenterat på olika bokmässor. Enskilda sverigefinska aktivister har uppmärksammat boken och i några fall redan beställt den till sina hemkommuner. Trots att det finns ett intresse för en sverigefinsk tankesmedja, har V-Akka haft svårt att få finansiering till boken och stöd för utbildningar som baseras på bokens innehåll.
– Minoriteten skulle behöva en starkare röst. Hur kommer det sig att vi sverigefinnar inte har en gemensam röst? frågar sig Helena Helander.

– Vi vill visa att en sådan röst är möjlig, säger Petra Palkio.

KARIN SKOGLUND

 

 

 

Sidan uppdaterad 2021-12-02