Artiklar
Den romska flaggan. Foto: Malin A Junkka

Kampanjen Jag är rom - nu på minoritet.se

Från och med årsskiftet försvinner webbplatsen Jag är Rom - en kampanj som togs fram av Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med en grupp unga romer och andra samarbetspartners. Nu finns den allmänna informationen på minoritet.se.

Under 2021 tog Länsstyrelsen i Stockholm, en grupp unga romer och modersmålslärare i samråd med Barnombudsmannen och Forum för levande historia fram kampanjen Jag är Rom. Kampanjen var en del av ett regeringsuppdrag med syfte att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism.

Kampanjen vände sig till unga romer som söker inspiration och förebilder och vill veta mer om nationella minoriteter och barns rättigheter.
 

Nu hittar du informationen här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-11-23