Artiklar

Högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Judiska Församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överlevande och Forum för levande historia bjöd tillsammans in till en högtidsstund i Stora synagogan för att minnas Novemberprogromen 1938.

Natten mellan den 9 och 10 november 1938 iscensatte den nazistiska regimen en pogrom i hela Tyskland. 1400 synagogor och bönehus sattes i brand. Polisen och brandkår fick order om att inte ingripa. 30 000 judiska män arresterades och skickades till koncentrationsläger, däribland min farfar Simon Kahn. 400 judar mördades under natten och tusentals misshandlades. 7500 judiska affärer och ett stort antal judiska bostäder vandaliserades och plundrades. Pogromen har kallats ”Kristallnatten” efter allt krossat glas som täckte gatorna på morgonen den 10 november.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Judiska Församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överlevande och Forum för levande historia bjöd tillsammans in till en högtidsstund i Stora synagogan i Stockholm för att minnas Novemberprogromen 1938.

Svante Weyler, ordförande för SKMA inledde högtidsstunden och pratade starkt och engagerade om att antisemitismen sprider sig och hittar nya sätt att manifestera sig. Weyler upprepade att det är den stora tysta massan som måste säga ifrån när man möter antisemitism.

Anna Lyons läste upp ett vittnesmål från Ernest. Ernest Günter Fontheim var 16 år när han bevittnade Kristallnattens förödelse. Günter Fontheim anlände, morgonen den 10 november, till sin judiska gymnasieskola på för att mötas av kompakt tystnad. Inga lärare var i klassrummen och när de tillsist talade till eleverna bad dem att ögonblickligen åka hem och hålla sig i säkerhet. Skolan stängdes ner på obestämd framtid och Günter Fontheim skulle aldrig återvända. På vägen hem blev han vittne till hur en stor folkmassa slog in en dörr till en familjebostad och misshandlade den judiska familjefadern. Günter Fontheim överlevde kriget och emigrerade till USA. Hans mamma, pappa och syster mördades alla av nazisterna.

Under minnesceremonin talade även Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, om vikten av personliga vittnesmål från Förintelseöverlevande. Under Lööfs skolgång besöktes hennes skola av Förintelseöverlevande Benny Grünfeld, ett möte som gjorde ett starkt intryck på henne. ”Mötet med honom gav liv till läroböckernas historieskrivningar. Gav ett ansikte och en röst till alla de som drabbades. Hans öde borrade sig in djupt och släpper mig aldrig” berättade Lööf. Lööf poängterade även vikten av att inte stå tysta och handfallna när hat sprider sig. Istället underströk Lööf att ”vi ska höja våra röster och kraftfullt agera. Inte vända bort ansiktet när antisemitismen sprider sig.”

För de musikaliska inslagen stod Noah Hofvander. Tonerna från altsaxofonen manade till eftertanke och skapade en stämningsfull atmosfär i den vackra synagogan.

Mira Kelber, mottog SKMA:s ELSA-pris 2021. ELSA-priset är en ”utmärkelse för enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar”. Motiveringen, som lästes upp av Svante Weyler löd ” 2021 års ELSA-pris tilldelas Mira Kelber för hennes betydelsefulla insatser för att synliggöra och motverka antisemitismen i det svenska samhället. Via bland annat framträdanden i medier och föreläsningar i skolor har Mira under senare år blivit en viktig röst för att öka medvetenheten om hur det är att leva som ung jude i Sverige idag och om antisemitismens närvaro och konsekvenser, inte minst i hennes hemstad Malmö. Det är därtill ett upplysningsarbete som präglas av en konsekvent antirasistisk hållning.

Högtidsstunden avslutades med att Judiska Församlingen i Stockholms kantor Yuval Hed sjöng El Male Rachamim och sa bönen Kadish, båda judiska böner som vanligtvis sägs vid begravningar och minnesstunder.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2021-11-15