Artiklar
Den samiska flaggan. Foto: Anneli Åsén

Personer med samisk bakgrund kan få kulturanpassad vård i Norge

Tack vare ett nytt avtal kan personer med samisk bakgrund bosatta i Dalarna, Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik på den norska vårdinrättningen Sanks.

Sanks står för Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet.
Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer. Ingen motsvarande institution finns i Sverige.

Avtalet omfattar Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten och har möjliggjorts genom samarbete i Kunskapsnätverket för samisk hälsa.
– Det här är något som samer i regionerna har önskat länge. Många har beskrivit att de upplever sig vara tvungna att utbilda sin behandlare i samisk kultur, vilket förlänger vårdförloppet och tillfrisknandet. Sanks erbjuder vård på samiska av samiska behandlare. Självklart känns det väldigt bra att kunna erbjuda det, säger Harriet Hedlund, första vice ordförande i Region Västerbotten.

Detta enligt ett pressutskick.

Sanks erbjuder vård vid sin huvudetablering i Karasjok eller vid någon av sina filialer i Norge. Patienterna kan också få vård digitalt. Personer som önskar vård hos Sanks ska kontakta sin vård- eller hälsocentral för bedömning.
– Vi vet att det kan vara svårt att höra av sig till vården när man mår dåligt, och vår förhoppning är att avtalet med Sanks ska göra detta steg lättare. Om du redan har en kontaktperson inom primärvården eller psykiatrin så kommer den personen att kunna hjälpa dig. Annars vänder du dig till din vårdcentral, säger Linda Frohm, regionråd i Norrbotten. 

Avtalen innehåller också kompetenshöjande insatser där Sanks kan bistå regionerna med olika typer av utbildning inklusive studiebesök och auskultation på Sanks. Läkare och psykologer under utbildning (ST-läkare och PTP-psykologer) kan välja att förlägga en del av sin utbildning på Sanks.
– Sanks sitter på kompetens kring samisk kultur som har betydelse i vård och behandling. Nu kan våra behandlare ta hjälp av Sanks i vården av en samisk patient. Sanks kan också bistå oss med olika utbildningsinsatser vilket långsiktigt förbättrar vården, säger Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd i Dalarna.

Region Jämtland Härjedalen har haft samarbetsavtal med Sanks sedan år 2015.
– Vi har sex års erfarenhet av samarbete med Sanks med goda resultat. Att fyra regioner har enats kring ett gemensamt avtal är ett styrkebesked och det är mycket glädjande att samer i större delen av svenska Saepmie nu kommer att kunna få hjälp vid Sanks, säger Robert Hamberg, regionråd i Region Jämtland Härjedalen.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-11-24