Artiklar

Nytt unikt utbildningspaket mot antisemitism

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF) publicerade nyligen dramadokumentären När rösterna tystnar. Det är en film som ingår i utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen som vänder sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet

Lärarna får ett helt nytt och unikt pedagogiskt verktyg för att förebygga och motverka antisemitism i skolorna. Sveriges Utbildningsradio AB (UR) visar nu filmen på sina plattformar UR Play och UR Access. En av de genomgående tankarna i filmen är att det främst är genom ”den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia”.
– Det skär i våra hjärtan när man hör om nazism i Sverige. I ett demokratiskt land. Hur kan man tillåta sånt, frågar Leon Rytz, som är en av de sista rösterna från Förintelsen och som medverkar i filmen. 

Filmen vill motivera eleverna att lära sig mer om värdegrunder och samtidigt ge tillfälle till diskussioner. Med lärarens hjälp och vägledning får eleverna en ökad medvetenhet om hur viktig det är att ständigt vara vaksam på att demokratin hålls vid liv och försvaras.

Filmen lyfter fram vikten av att ha mod att gå utanför den egna gruppen, att ta ansvar även för dem som kan upplevas som annorlunda eller främmande. För ett demokratiskt samhälle krävs det att vi kan se förbi de kulturella, språkliga och etniska skillnader som finns och se medmänniskan i den andre. Vi bär både ett individuellt och gemensamt ansvar. 

Det är en dramadokumentär som skildrar enskilda människors livsöden under Förintelsen. Den förflyttar tittaren mellan nutid och dåtid och blandar drama, historiskt arkivmaterial och animationer, och drar också paralleller till i dag. Handlingen tar sin början i dagens Göteborg och letar sig sedan vidare till Polen vid tiden för andra världskriget.

Genom att involvera ungdomar som skådespelare och statister skapas en brygga mellan de historiska händelserna och den vardagliga miljön i skolan. Därmed blir det lätt för eleverna att känna igen sig och knyta an till innehållet. De medverkande ungdomarnas reaktioner och berättarens röst blir en koppling till samtiden. De vävs in i filmen och förmedlar en känsla av hopp om att en ny generation tar till sig informationen, baserar sina antaganden på källkritiska kriterier och förstår värdet av demokrati. I utbildningspaketet ingår även en pitchfilm och lärarhandledningar. Lärarna kan välja att arbeta med olika teman som till exempel judisk identitet, antisemitism, gettot i Warszawa, värdet av demokrati eller räddarna.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-11-09