Artiklar

Unga skribenter belönades med varsin bok

Vikingaskolans finskspråkiga elever har deltagit i ett bokprojekt. Innan höstlovet samlades alla elever för att gå igenom sina upplevelser och se vilka som fått sina texter och teckningar publicerade. Alla som medverkat i boken fick också varsin egen bok.

Under det gångna skolåret deltog Vikingaskolans finskspråkiga elever i ett bokprojekt, där uppgiften var att skriva och rita något om sin egen anknytning till Finland och sin finska bakgrund. 

Vikingaskolans samtliga finskspråkiga elever samlades i skolans rörelserum tillsammans med sina lärare och biträdande rektorer för att prata om hur det är att tillhöra en nationell minoritet i allmänhet och den finländska nationella minoriteten i synnerhet. Det var första gången som alla elever i de tvåspråkiga finska klasserna möttes i samma rum.

Under höstterminen 2020 hade eleverna fått teckna och skriva om sitt förhållande till Finland och sin finska anknytning med löfte om att några av bilderna och texterna skulle tas med i boken ”Ett halvt sekel av sisu – vårt sverigefinska Haninge”. Boken berättar om Haninges sverigefinländare och deras historia i kommunen mellan åren 1971 och 2021.

Bokreleasen ägde rum i september som minoritet.se berättat om. Utdelningen av böckerna sköttes av Sanna Rantamäki, kommunens minoritetsstrateg.
- Det är enormt viktigt för eleverna att få känna samhörighet och förankring i sitt finländska kulturarv. Boken visar på ett fantastiskt sätt på den kontinuitet med vilken den sverigefinska minoriteten verkat inom kommunen och vad det betyder att vara sverigefinne, säger hon.

Barnen blev förtjusta över att ha fått sina verk publicerade.
- Det var jättekul att min text kom med i boken. Uppgiften var också rolig, säger Danilo och syftar på den skrivuppgift som låg till grund för materialet som senare publicerades i boken.

- Det var roligt att bilden jag ritat kom med i boken och att jag fick den. Jag hade glömt bort vad jag hade ritat. Det var väldigt roligt att träffa alla och äta kakor tillsammans, säger Paulina.

Den sverigefinska undervisningen på Vikingaskolan startade 2016 och de första eleverna har nu hunnit upp i femte klass. Skolans båda biträdande rektorer fanns på plats under hela tillställningen.
- Vi behöver synas mer för att få fler elever till de tvåspråkiga klasserna. Vi vill att verksamheten ska växa. Därför vill vi från skolledningens sida visa att vi tycker den finskspråkiga verksamheten är viktig, uppger en entusiastisk Susanne Lindenskoug, biträdande rektor på Vikingaskolan.

- Alla vet inte att vi finns, så det finns goda möjligheter att utöka verksamheten bara vi lyckas sprida vetskapen om den, tillägger skolans andra biträdande rektor Michelle Näslund.

Bokutdelningen firades med saft och kakor och rummet hade dekorerats med blå och vita ballonger. På tavlan satt en stor finsk flagga upphängd.
- Jag var spänd på att få veta om min teckning kommit med i boken. Jag kom inte ens ihåg vad det var jag hade ritat. Det var roligt att få ta emot boken av Sanna, berättar Jesse.

- Det känns bra och spännande att min teckning nu blivit tryckt i boken, instämmer Melissa.

Sanna Rantamäki passade också på att berätta för barnen om planerna på att utöka minoritetssamråden så att även barn och ungdomar får komma till tals. Det tyckte barnen var en god idé. Genast tog en av eleverna i femte klass upp frågan om när de skulle få egna elevdatorer. Frågan kunde omedelbart besvaras av Michelle Näslund: ”Det är på gång!”. Ett föredömligt exempel på direkt dialog med en av de nationella minoriteterna.

Mötet avslutades med en gemensam fika på saft, hallonkakor och finska pinnar.

Martin von Pfaler

Sidan uppdaterad 2021-11-05