Artiklar

Bristande kunskaper om nationella minoriteters historia

Svenskar upplever att de har bristfälliga kunskaper om de nationella minoriteternas historia. Minst känner man till om tornedalingar, mest om samer.

Yngre kan mindre än äldre. Samtidigt är de flesta positiva till att principiellt skapa historisk rättvisa genom politiska initiativ. Det visar en ny rapport från Forum för levande historia. 

Svensk allmänhet uppger att de har bristande kunskaper om de nationella minoriteternas historia. Ändå är dessa en del av svensk historia och har ingått i läroplanen sedan två decennier. Idag anger exempelvis 49 procent att deras kunskap om tornedalingarnas historia är mycket dålig. Motsvarande siffra för samernas historia är 23 procent. 

Yngre personer i åldern 18-29 år bedömer sina kunskaper som lägre än vad äldre gör.
– Det är förvånande eftersom många unga vuxna idag har gått i skolan när kunskap om de nationella minoriteterna ingått i läroplanen. Dessutom är det inte så länge sedan de slutade skolan, säger rapportförfattare och historiker Oscar Österberg.

Läs mer här och hitta hela rapporten! (länk)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-10-28