Artiklar

Fred Taikon prisas

Regeringen har beslutat att tilldela Fred Taikon medaljen Illis quorum meruere labores. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". På fredag delas priset ut.

Även Stéphane Bruchfeld och Cristina Caprioli får medaljer.

Fred Taikon får Illis quorum meruere labores i 8:e storleken för hans mångåriga arbete med att informera om frågor kopplade till Förintelsen, särskilt det romska folkmordet, och för sitt arbete med att uppmärksamma romsk kultur i Sverige.

Fred Taikon är författare, förläggare och arbetar för romernas sak med fokus på språk och kultur. Han har under en längre tid arbetat aktivt med att lyfta frågor kopplade till Förintelsen och särskilt det romska folkmordet. Han startade 1998 kulturföreningen och tidskriften É Romani Glinda (Den romska spegeln). Sedan 2011 driver kulturföreningen även bokförlaget É Romani Glinda förlag.

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål och finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Medaljutdelning sker vid senare tillfälle under hösten.

Stefan Löfven delar ut priset på fredag.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-11-01