Artiklar
Nina Rajs, Stefan Löfven och Ronald S Lauder. Foto: Fredrik Sieradzki

Både ris och ros om konferensen i Malmö

Sammanlagt bortåt 50 länder, internationella organisationer, Förintelseöverlevande och sociala medieplattformar hörsammade inbjudan till Malmö internationella forum Remember ReAct. Statsminister Stefan Löfven prisades för initiativet, men inte alla jublade.

Konferensen den 13 oktober tog bland annat upp hågkomst och utbildning om Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Utbildningsminister Anna Ekström verkade överlag nöjd med resultatet:
- Jag tycker att samtliga deltagande länder och organisationer presenterade ett stort antal viktiga åtaganden, så kallade pledges, som bland annat handlar om att skapa och sprida utbildningsmaterial och finansiera och uppmärksamma exempelvis minnesmärken, museer och minnescenter.

Många länder har valt att satsa just på hågkomst, då de sista vittnena av Förintelsen snart har gått ur tiden.

Även Judiska Centralrådet i Sveriges ordförande, Aron Verständig, verkar vara nöjd med konferensen.
- På det stora hela samlade konferensen en imponerande samling människor. Det var högt uppsatta personer, ofta ministrar med ansvar för frågor kring hågkomst av Förintelsen och rasism. Många åtaganden var väldigt bra. Vissa var också  långtgående och konkreta, där man kopplade en summa pengar till åtagandet, medan andra åtaganden var lite mer diffusa, säger Aron Verständig.

Vad var mindre bra?

- Inget som jag kan komma på här och nu. Kanske borde haft med religiösa och inte minst muslimska ledare. Det borde man titta på framöver. När det gäller judisk-muslimska relationer, så har föreningen Amanah arbetat med detta i Malmö. Det borde uppmärksammas och spridas, säger Aron Verständig.

Just sociala medier blev mycket uppmärksammat på konferensen, då antisemitiska konspirationsteorier och annan form av rasism ökat kraftigt de senaste året. Covid-19-pandemin har inneburit en stor spridning av antisemitiska och främlingsfientlig inlägg och så kallades memes i sociala medier, inte minst kopplade till motståndet mot Covid-19-vaccin.

Representanter för de sociala medieplattformarna lovade att intensifiera arbetet med att stävja hatet och konspirationsteorierna. TikToks representant lovade också att lyfta fram positiva berättelser kring judiskt liv på sin plattform, vilket välkomnades. Men inte alla var nöjda med konferensen.

Stefano Kuzhicov, svensk delegat från Riksförbundet Romer i Europa och IRU/The International Romani Union, tycker att folkmordet på romer och antiziganism borde ha fått mer plats på konferensen.

Det fanns romska röster med på forumet, inte minst Miranda Voulasranta, president för ERTF (European Roma and Travellers Forum) höll ett viktigt inledningstal. Men ändå så var det mesta av fokuset på antisemitism. Vi hade krav på regeringen redan för 1,5 år sedan att inte glömma bort oss, så som man gjorde på den förra konferensen i Stockholm år 2000, säger Stefano Kuzhicov.

På plats i Malmö fanns också Teodor Mutto, polsk rom som själv överlevde Förintelsen som barn:
- Det viktigaste är att komma ihåg är att romerna förintades på samma grunder som judarna. Den romska Förintelsen är dock den glömda Förintelsen, säger Teodor Mutto med tårar i ögonen. Han, liksom andra närvarande romer, framförde kravet att folkmordet på romer under andra världskriget också ska erkännas som en del av Förintelsen.

Stefano Kuzhicov anser att det behövs ett separat forum om den romska Förintelsen och antiziganism:
- Regeringen behöver bjuda in alla länder och alla som jobbar med romsk inkludering, säger Stefano Kuzhicov. Han hoppas att Sverige jobbar vidare med bland annat detta, när man tar över ordförandeskapet för IHRA (The International Holocaust Remembrance Alliance) i mars 2022.


FREDRIK SIERADZKI
 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2021-11-08