Artiklar
Johanna Wiik , här med dottern Siri som går på den tvåspråkiga förskolan Charlottendal, ville veta mer om språknoden på Örnässkolan. Foto: Malin A Junkka

Samråd om språknod på Örnässkolan

Nästa höst ska Örnässkolan bli en språknod som erbjuder utökad modersmålsundervisning för elever i förskoleklass. Under hösten hålls samråd för att få in synpunkter från föräldrar och andra intresserade.

Det var barn- och utbildningsförvaltningen som höll i det öppna samrådet för nationella minoriteten samer i Södra Hamn i Luleå i förra veckan. Syftet med samråden är att involvera minoriteterna i arbetet och tillsammans utveckla språknoden som ska öppna hösten 2022. Planen var att i november även erbjuda samråd för den finska gruppen och för meänkieli.

Tyvärr kom inga samiska representanter den här gången. Nils-Bertil Heikka, metodutvecklare på Resurscentrum, säger att de antagligen måste arbeta mer uppsökande.
- Vi får ha nästa samråd på den tvåspråkiga förskolan Charlottendal istället för att nå vårdnadshavarna där. Och då tar vi för alla språken.
 
På plats fanns i alla fall Johanna Wiik och dottern Siri 2 år, snart 3 år.  Siri talar finska men har också börjat få mer kläm på svenskan. Siri går på Charlottendals finska avdelning, Laakso. Johanna Wiik gjorde det valet för att dottern skulle få en chans att lära sig modersmålet från någon annan än henne själv. Hon kommer att välja Örnässkolan sedan när det är dags för att få fortsatt undervisning i finska för dottern. 
- På Charlottendal fungerar det väldigt bra. Pedagogerna talar finska hela tiden och även vikarierna kan oftast språket, berömmer Johanna.
i
Sofia Kvick är rektor i förskoleklass till årskurs fyra på Örnässkolan. Hon deltog också på samrådsmötet. Planen är att Örnnäsets skola ska erbjuda en grundskola med utökad tid i modersmål. I förskoleklass ska eleverna ha möjlighet till 3 timmar modersmål i veckan och från årskurs 1-9 blir det tre lektioner på 40 minuter per vecka. Sofia Kvick varnade för att många barn från årskurs tre aktivt börjar välja bort modersmålet då annat lockar.
- När de ser att de andra barnen går på fritids och de ska fortsätta ha lektioner så känns det inte så roligt, säger hon.
 
Nu jobbar skolan aktivt med att placera modersmålet på tidpunkter då de andra eleverna också har lektioner. 

För att få eleverna att fortsätta med sina språk måste man hitta nya vägar. En tanke är att ha en traditionell modersmålstimme i veckan medan de andra timmarna i förskoleklassen kan vara att exempelvis ha idrott på finska eller slöjd på finska, så kallade språkbadstimmar.
 
Planeringen för språknoden är i full gång. Personal på Örnässkolan utbildas och Heikka har  redan beställt material till inne- och utemiljön på skolan.
- Det kommer bli väldigt bra med det här på Örnäset. De är van vid flerspråkig verksamhet och har en driven rektor, säger Heikka.

Syftet med samråden under hösten är också att skolan behöver få veta hur stort intresset är inför hösten 2022. Redan nu måste man planera in schema och lärare. 

På plats på samrådet fanns även Anne-Mari Angeria som arbetar med nationella minoritetsfrågor på en övergripande nivå på kommunen, Susanne Karnefjord, enhetschef för modersmålslärarna samt Heikkas kollega, metodutvecklare Josée Kobylak.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2021-10-26