Artiklar

Bibliotekspersonal ska lära sig mer om minoriteter

Nu ska närmare 400 anställda på 40 bibliotek i Stockholms stad lära sig mer om Sveriges nationella minoriteters och urfolket samerna. 

I en webbutbildning som genomförs våren 2022 ska de bland annat lära sig hur diskrimineringen ser ut och om lagstiftning och rättigheter till språk och kultur.
- Vi kan för lite i dag och vi behöver förbättra vår kompetens", säger Maria Olsson Eklund, projektledare Stockholms stad, i en intervju med SR.

- Vi behöver kunna hela Sveriges historia.

Juristen Marie B. Hagsgård kommer att utbilda i bland annat minoritetslagen.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-10-08