Artiklar

Kommissionen bjuder in till kaffemöten

Under hösten bjuder Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset in till kaffemöten” på ett tjugotal platser i Norrbotten.

Under hösten bjuder kommissionen in till s.k. kaffemöten på många platser i Norrbotten. Det första kaffemötet hölls i Anttis den 12 juli och sedan dess har ytterligare sju kaffemöten ägt rum.

Kaffemöten är enklare, informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar sekretariatet om kommissionens uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser.
- Det är av största vikt för kommissionen att vi får ta del av de berättelser och vittnesmål som ännu finns hos privatpersoner. De personliga berättelserna är viktiga eftersom mycket av det som skett i det förflutna inte går att hitta i arkiv, säger kommissionens utredningssekreterare Stefan Aro.

Kommissionen, som tillsattes av regeringen i juni 2020, ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att de historiska erfarenheterna synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden.
- Kommissionens mål är att arbeta långsiktigt och transparent och skapa trygga rum för dialog på minoritetens egna arenor. Kommissionens insatser ska bidra till att stärka minoritetens egenmakt och synliggöra minoriteten i majoritetssamhället, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura. 

Kommande bokade kaffemöten:

Kaffemöten planeras kontinuerligt. Kalendariet på www.komisuuni.seuppdateras löpande med nya tider och orter.

Datum

 

Tid

Plats

Lokal

Kulturinslag

12-okt

 

13:00

Kaalasjärvi

Kaalasvuoma hembygdsgård 

Allsång

24-okt

 

15:00

Vittangi

Folkets Hus

Bo Lindberg

27-okt

 

18:00

Kangos

Allhuset

Allsång

28-okt

 

11:00

Junosuando

PRO-lokalen

Allsång

01-nov

 

11:00

Juoksengi

Skolan

Allsång

15-nov

 

18:30

Luleå

Mjölkuddsgården, Luleå

Bo Lindberg

17-nov

 

18:00

Karesuando

Karesuando församlingsgård

Ej spikat

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2021-10-01