Artiklar
En vy från Nordkalottbiblioteket.

Har du intresse av meänkieli? Anmäl dig till användardialog!

Dialogen kommer att fokusera på hur behoven av bibliotek och biblioteksverksamhet ser ut i dag, och vad du skulle önska i framtiden. 

Det är ett öppet samtal där KB  och Nordkalottbiblioteket bjuder in alla som har intresse av meänkieli.

Kungliga biblioteket (KB) har från 2021 ett 3-årigt uppdrag att utveckla resursbibliotek för landets nationella minoriteter.”Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner.” Ku2020/02691

Resursbibliotek för meänkieli blir Nordkalottbiblioteket i Övertorneå. Resursbiblioteket kommer dels att stödja meänkielispråkiga låntagare i direktkontakt, dels stödja landets alla kommunala bibliotek, folkbibliotek. Stödet är främjande och konsultativt, meningen är att det ska stärka kommunernas biblioteksverksamhet, inte att kommunerna ska få ett minskat ansvar.

KB och Nordkalottbiblioteket bjuder därför in till samtal om biblioteksanvändning och användarbehov. De vänder sig till er som redan i dag använder det lokala folkbiblioteket och till dig som inte använder bibliotek i vardagen.

Frågor som KB vill höra dina åsikter om är till exempel.


Hur upplever du ditt lokala bibliotek i dag?

Har du möjlighet att låna de böcker du önskar?

Finns det meänkielispråkig verksamhet på biblioteket som intresserar dig?

Hur önskar du som förälder att din familj stöds av biblioteket?

Du som är ung vuxen, vad önskar du av biblioteket?

Du som är äldre, vad vill du se på ditt lokala bibliotek?

Hur skulle du önska att biblioteket stöttade dig som använder material på meänkieli i förskolor och äldreomsorg?

Du som inte använder biblioteket just nu, vad skulle du vilja att biblioteket erbjöd som skulle kunna locka dig?

Eftersom det är ett öppet samtal kan du ta upp helt andra frågor också under dialogen. Syftet är att få veta så mycket som möjligt om nuvarande upplevelser och om det du skulle vilja att ditt bibliotek kan erbjuda i framtiden.

Max 100 deltagare per tillfälle. Ingen föranmälan behövs. Samtalet förs på både svenska och meänkieli. Man erbjuder två tillfällen för digital dialog:

18 oktober 17.00 – 18.30 möteslänk:  https://kb-se.zoom.us/j/66651673078

21 oktober 17.00 – 18.30 möteslänk: https://kb-se.zoom.us/j/68653621076

Om du inte använt Zoom tidigare finns information här: https://www.youtube.com/watch?v=T-PCJmYZhrA

Du kan ta del av uppdraget här:https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/12/uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-nationella-minoriteters-bibliotek/

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-09-28