Artiklar

Södertörn ökar utbudet av kurser i romska studier

Södertörns högskola utökar utbudet av kurser i romska studier: Alla kurser går på distans, deltid. Man kan nu gå en komplett B-nivå. 
De här kurserna finns:
 
KRITISKA ROMSKA STUDIER (B-nivå) 
 
På Södertörns högskola har romska studier en uttalad profil att utgå från romska rättighetsperspektiv.
 • Förhålla sig kritiskt till hur ämnet romska studier historiskt, tsiganologin, använts för att objektifiera och utöva makt över romer. Detta ser vi fortfarande på sina håll inom forskning. Det är viktigt eftersom forskning används för att utforma politik och det styr ‘även hur romer framställs i exempelvis media. 
 • Fokus på att kritiskt granska antiziganism i alla dess former 
 • Fokus på att lyfta fram romska akademiker och romsk frigörelse. Praktiskt innebär det också att verka för romers tillgång tilll högre utbildning - är inte majoriteten av forskare, lärare och studenter på romska studier romer inom några år så har vi misslyckats. 
   
- Den här kursen är unik, för att den görs i samverkan med det europeiska romska institutet ERIAC, som ställer upp med gästföreläsare och handledning. Parallellt med den svenska kursen ges den även på engelska, säger Jan Selling, ämnesansvarig för romska studier i ett pressutskick.
 

ANTIZIGANISM I JÄMFÖRELSE (B-nivå) 

- Kursen i antiziganism har varit vår mest efterfrågade kurs. Därför erbjuder vi nu en fördjupningskurs på B-nivå, som sätter antiziganism i relation till andra rasismer: afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism. Det är också vad vi vet den enda kursen i landet som uttryckligen tematiserar antisamisk rasism. 


NATIONELLA MINORITETER: (A-nivå) 

- Vi vet att skolan har svårt att uppfyllas läroplanens mål att undervisa om nationella minoriteter. Därför har vi tagit fram en kurs tillsammans med experter inom de andra nationella minoriteterna, säger Selling.


NYA KURSER I ROMSKA SPRÅKET (A-nivå) 

Två kurser. Den första ger en grundläggande introduktion till språkets struktur och den andra ger möjlighet att fördjupa sig i två valda varieteter. Den första kursen baseras på den rumänskromska språkläraren Mihaela Zatreanus arbete och läroböcker som publicerats genom ERIAC.  
- Kurserna riktar sig dels till modersmålslärare och brobyggare, dels till journalister, översättare och andra som kan ha användning av romanes i sitt arbete, säger Selling.

ÖVERSIKT: 

 Kurser på B-nivån: 
 • Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism I (period 1-2, 50%, 7, 5 hp)   
 • Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism II, uppsats (period 3-4, 50%, 7, 5 hp)  
 • Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor I (period 1-2, 50%, 7, 5 hp)   
 • Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor II, uppsats (period 3-4, 50%, 7, 5 hp) 

  Nya kurser på A-nivån: 
 • Nationella minoriteter (period 1-4, 25%, 7, 5 hp)  
 • Romani chib 1: Översikt över språket romani chib, struktur, grammatik, dialekter och historia (period 1-2, 50%, 7, 5 hp)  
 •  Romani chib 2: Grundläggande färdigheter i minst två av de nationella dialekterna av romani chib (period 3-4, 50%, 7, 5 hp) 

  Dessutom ges följande kurser på A-nivån:  
 • Den romska minoritetens nutida situation (period 1-2, 50%, 7,5 hp)  
 • Antiziganism som historiskt och nutida fenomen (period 3-4, 50%, 7,5 hp)  

  Läs mer om kurserna på följande länk, där du även kan klicka vidare till ansökningen: 

  https://www.sh.se/institutioner--amnen/institutionen-for-kultur-och-larande/romska-studier/utbildningar  

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-09-21