Artiklar

Ny träff för nätverket Minoritetsspråk i Praktiken

Målgruppen är alla som på något sätt arbetar praktiskt med att revitalisera och inkludera de nationella minoritetsspråken. Det handlar om samordnare i kommuner, forskare, bibliotek, museum med flera.

Arrangörer är Petra Petersen, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och Ulla-Maija Pesola, informationssamordnare i Skellefteå kommun.
 
Fokus ligger på praktiska lösningar och deltagarnas olika erfarenheter av att inkludera minoritetsspråk i olika verksamheter. Genom att dela med sig av kunskap kan deltagarna inspirera varandra, skapa kontakter och utveckla det viktiga arbetet med att skydda och främja minoritetsspråken.
 
Den 4 oktober är det dags igen då arrangörerna bjuder in till en digital träff för det nya nätverket för Minoritetsspråk i Praktiken. Tiden är 13.00-15.00.
 
Det är ett nätverk med fokus på konkreta lösningar där deltagarna delar erfarenheter och kunskap om praktiska verktyg för att främja och skydda de nationella minoriteternas språk och kulturer. Du kommer att få höra flera 20-minuters presentationer om olika sätt att revitalisera minoritetsspråk med fokus på praktiska lösningar. Det kommer också ges möjlighet till samtal och diskussioner mellan deltagare.
 
Träffen hålls via på Zoom, det är bara att klicka på länken nedan när mötet startar.
 
 
MALIN A JUNKKA

 

 
Sidan uppdaterad 2021-09-07