Artiklar
Foto: Isof

Extra utlysning av bidrag till insatser för nationella minoritetsspråk

Nu finns nya medel på totalt 1,8 miljoner kronor att söka. Medlen ska gå till att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken. 

Hösten 2021 har Isof fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken.

Det kan vara material för skolundervisning, men också kursmaterial för vuxenundervisning, handledningar eller annat.

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 11 oktober 2021.

 

 

Sidan uppdaterad 2021-09-06