Artiklar

Digitala resurser i fokus för nytt nätverk

Ett nystartat samarbete mellan kommuner, forskarvärlden, museer, bibliotek och andra som arbetar i samhället för att revitalisera de nationella minoritetsspråken har sett dagens ljus.

- Idén uppkom när vi startade ett gemensamt forskningsprojekt om hur digitala resurser och robotprogrammering kan användas för att inkludera minoritetsspråk i förskolan på ett lustfyllt och nutida sätt, berättar Petra Petersen från Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet som tillsammans med och Ulla-Maija Pesola, informationssamordnare från Skellefteå kommun, startat nätverket.

- Tillsammans har vi ett gemensamt intresse kring hur digitala och andra resurser kan användas för att inkludera barns och ungas minoritetsspråk i samhället, säger Pesola.
 
Målgruppen är alla som på något sätt arbetar praktiskt med att revitalisera och inkludera de nationella minoritetsspråken. Det handlar om samordnare i kommuner, forskare, bibliotek, museum med flera.
 
Fokus kommer att ligga på praktiska lösningar och deltagarnas olika erfarenheter av att inkludera minoritetsspråk i olika verksamheter. Genom att dela med sig av kunskap kan deltagarna inspirera varandra, skapa kontakter och utveckla det viktiga arbetet med att skydda och främja minoritetsspråken.
 
Den 8 juni bjuder arrangörerna in till en digital träff för det nya nätverket för Minoritetsspråk i Praktiken.
 
Det är ett nätverk med fokus på konkreta lösningar där deltagarna kommer att dela erfarenheter och kunskap om praktiska verktyg för att främja och skydda de nationella minoriteternas språk och kulturer.
-  Vi hoppas att ni vill vara med på ett första tillfälle där nätverket startas upp! Du kommer att få höra flera 20-minuters presentationer om olika sätt att revitalisera minoritetsspråk med fokus på praktiska lösningar. Det kommer också ges möjlighet till samtal och diskussioner mellan deltagare, säger Petersen och Pesola.
 
Träffen hålls via på Zoom, det är bara att klicka på länken nedan när mötet startar. 
Datum: tisdag 8 juni, kl 13.00-15.00. 
 
MALIN A JUNKKA
 
Sidan uppdaterad 2021-05-04