Artiklar

Läromedel i jiddisch på webben lanserad

Familjen Jiddisch, ett läromedel i jiddisch för nybörjare, består av sex teman. Läromedlet är utformas så att lärare kan använda materialet utifrån varje elevs behov.

Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för årskurserna 4–6 och 7–9. Läraren kan välja att använda hela eller delar av materialet. Det går även bra att lära sig jiddisch på egen hand via materialet som finns tillgängligt på webben.

Jiddischsällskapet i Stockholm har ansvarat framtagningen av läromedlet med stöd av Skolverket och Institutet för språk och folkminnen med flera. 2017 tog Skolverket initiativ till att producera läromedel på de nationella minoritetsspråken, däribland jiddisch. I samband med detta tillkom de två första delarna av Familjen Jiddisch på Skolverkets hemsida. Tack var bidrag från Institutet för Språk- och Folkminne, ISOF kunde läromedlet kompletteras och färdigställas 2021.

I läromedlet finns det med en familj som kallas Familjen jiddisch. Vi får följa mamma, pappa, son och dotter i Familjen Jiddisch i olika situationer genom läromedlet. Filmerna ska hjälpa till när man lär sig jiddisch, både genom igenkänning och genom att man hör det talas i vardagssituationer.

Just igenkänning har varit en av ledstjärnorna för framtagningen av hela läromedlet och förhoppningen är att det ska vara ”början på en resa till ett judiskt språk och en judisk värld”. Många judar i Sverige har någon i sin släkt som talar/talade jiddisch eller kommer från ett land där många judar talade jiddisch. I läromedlet har man därför blandat språkinlärning med bland annat musik, film och berättelser om judiskt liv för att skapa igenkänning. I materialet finns även övningar, det kan vara skrivövningar eller läsövningar som man kan göra enskilt eller i grupp.

I början av kurserna skrivs allt både transkriberat (svenska bokstäver med jiddisch-uttal). I takt med att man lär sig mer skrivs jiddisch med hebreiska bokstäver, så som jiddisch skrivs.

Eftersom jiddisch är ett språk som har många liknelser, speciellt är det rikt på uttryck som beskriver hur en person är, därför har en del av läromedlet vigts just för detta. 

Trenden för jiddisch har börjat vända i världen, från att ha varit ett utdöende språk visar fler och fler intresse för att lära sig jiddisch. Jiddisch behöver revitaliseras för att överleva. Det är därför avgörande att barn och unga får möjlighet att studera språket. Läromedelet i Jiddisch Familjen hoppas kunna bidra till detta.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2021-04-29