Artiklar
Maria Boman, utvecklingsstrateg Region Västmanland, Ann-Jeanett Stål, utvecklingsledare Region Dalarna, Antonia Bergström, samordnare Region Västernorrland, Jim Uusikartano, mediepedagog Region  Västmanland.

Anpassad webbutbildning för regioner

Regionerna Västmanland, Västernorrland och Dalarna har gått samman och tagit fram en utbildning om nationella minoriteters rättigheter som vänder sig till personal i regionerna. Syftet är att tydliggöra och säkerställa regionernas ansvar.

-Vi hoppas utbildningen leder till att nationella minoriteter får ett bra bemötande inom vården och att personal i regionerna får en förståelse för minoriteternas rättigheter, säger Maria Boman, utvecklingsstrateg på Region Västmanland.

Coronapandemin slog till och det mesta blev digitalt. Antonia Bergström, samordnare i Region Västernorrland funderade på hur regionen skulle nå ut med information om nationella minoriteters rättigheter till sina cirka 7000 anställda.
-Jag tänkte att någon annan aktör måste ha gjort en digital föreläsning eller utbildning som vi kunde använda, men jag hittade ingenting.

Hon kontaktade andra regioner och märkte snabbt att både intresse och behov fanns hos fler, bland annat hos region Västmanland.
- Vi såg ett behov av att höja kunskapen hos personalen och med en webbutbildning kan vi få en större spridning, säger Maria Boman.

Utbildningen utgår från regionernas ansvarsområden och är gjord så att den ska passa de olika yrkesgrupperna inom regionerna.
-Utbildningen är uppdelad i flera delar och man kan välja de avsnitt som riktar sig till sin egen yrkesgrupp. Det finns också quizz för att skapa lite mer interaktion, berättar Antonia Bergström.

Vårdpersonal och personal inom HR, kultur, fastighet, kommunikation och styrning har särskilda avsnitt eftersom de berörs på olika sätt av minoritetslagstiftningen. Personal inom kultur behöver till exempel känna till att just kulturområdet har stor relevans för de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande.
- När vi samråder behöver vi ta reda på vad som är viktigt för minoriteterna i just vårt län. I utbildningen ger vi exempel på områden som kan vara av betydelse att samråda kring, till exempel kulturutbud, kulturstöd, utsmyckning av offentliga miljöer och olika styrdokument, förklarar Maria Boman.

Företrädare för de nationella minoriteterna har varit med och påverkat innehållet i utbildningen.
- När de tog del av innehållet fick vi snabbt återkoppling att de ville komplettera delarna om diskriminering och minoriteternas historia. Vi förstod att det var viktigt och gjorde tillägg enligt minoriteternas önskemål, säger Maria Boman.

- Det var också tydligt från minoriteterna hur viktigt det är med kulturförståelse för ett bra bemötande. Några vittnade om en stolthet som finns i vissa minoritetsgrupper som gör att man inte vill visa sig svag. Det kan i värsta fall påverka den vård man får, tillägger Antonia Bergström.

Webbutbildningen är öppen för alla regioner och tar cirka 40 minuter att göra. Den är faktagranskad av Marie B Hagsgård, jurist och expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Lennart Rhodin, före detta statlig utredare i nationella minoritetsfrågor.

KARIN SKOGLUND

 

Här kan du ta del av Utbildning om nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar

Sidan uppdaterad 2021-03-19