Artiklar
I Teams-möte. Foto: Heli Kivimäki Helin

Gemensam kompetenssatsning om nationella minoriteter

Fyra kommuner i det finska förvaltningsområdet i huvudstadsregionen anordnar en gemensam kompetenssatsning om nationella minoriteter för sina kommunanställda.

De fyra kommunerna är Sundbyberg, Järfälla, Upplands Väsby och Upplands-Bro kommun.

Kommunalanställda kommer att med början den 11 mars erbjudas tre kostnadsfria och digitala föreläsningar om nationella minoriteter med särskilt fokus på sverigefinnar.

Hur uppkom idén? Varför just dessa kommuner?

- I höstas såg jag att kommuner i nordöstra huvudstadsregionen hade ett samarbete kring arbetet mot våld i nära relationer, där de erbjöd just gemensamma föreläsningar med olika infallsvinklar till deras ämne. Jag tyckte att det var en lysande idé, dels för att man måste hitta på nya sätt att jobba nu under coronatiden, och dels för att det är så mycket roligare att jobba tillsammans med kollegor i andra kommuner. När de flesta nu är mer vara vid digital kommunikation föll det sig ganska naturligt att börja planera vidare på den här idéen, säger Heli Kivimäki Helin, samordnare Sundbybergs stad.

Syftet med föreläsningsserien är att öka kunskapen om den gemensamma historien med de nationella minoritetsgrupperna, språkets betydelse och hur uppmuntra flerspråkighet, minoriteternas rättigheter, rådande lagstiftning, språkdiskriminering samt identitet och normer.

Målgruppen är?
       
- Vår målgrupp är alla anställda inom kommunen, och det har varit av stor vikt att föreläsningar ska kunna ses även i efterhand, så att även anställda till exempel inom förskola, skola och äldreomsorg ska kunna ta del av föreläsningar. Samordnare i varje kommun känner ju också till de egna nyckelpersonerna och till dessa skickar vi en direkt inbjudan genom kalendern för att det ska bli så enkelt som möjligt, säger Kivimäki Helin.

Finns liknande utbildningar?

-
Inte inom nationella minoriteter, vad vi vet. Fördelen med det här är att vi kan erbjuda det som gäller alla till alla våra medarbetare, och sedan kan vi komplettera med besök under till exempel arbetsplatsträffar hos olika förvaltningar eller kontor, för att berätta om vad vi gör och varför just i den egna kommunen.

Vad hoppas ni med utbildningen?
       
- Vi hoppas att flera ska få kunskap om vilka nationella minoriteter vi har i Sverige, varför de finns och vilka utmaningar som finns med det här arbetet. Och så klart att medarbetare ska veta vad vi gör, både tillsammans och i den egna kommunen.
        
Föreläsningarna kommer att även finnas tillgängliga digitalt under 2021 på vardera kommuns intranät efter att de har ägt rum. 


MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-03-04