Artiklar
Emilia Huczko är romsk samhällsvägledare i kommunen. Hon har varit en av föreläsarna för sommarjobbarna. Foto: Antonio Basala

Ungdomar skapade utställning om romer

Dan El-Malla och Sam Nabavi är två av sex ungdomar som sommarjobbade för Uppsala kommun i somras med att ta fram en utställning om nationella minoriteter med fokus på romer.

-Vi har lärt oss om nationella minoriteter och deras rättigheter som vi nu kan berätta för andra. Det är mycket som jag inte lärt mig i skolan. Jag visste inte att romer har haft det så tufft, vi måste uppmärksamma deras historia och respektera den, säger Sam Nabavi.

Dan El-Malla tycker att sommarjobbet var både roligt och lärorikt.

-Jag kände inte till alla nationella minoriteter innan. Sådant här måste de lära ut i skolan.

De lärde sig mycket nytt under sommarjobbets tre veckor. Bland annat kan de nu stryka missuppfattningen att romer tillhör en och samma grupp och kommer från Rumänien.

Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering. Kommunen har inlett ett samarbete med Fredens Hus i Uppsala, en ideell förening som arbetar för fred och mänskliga rättigheter. I sex olika uppdrag ska de tillsammans öka kunskapen om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter med särskilt fokus på romer, bland annat genom fortutbildning för personal, workshops för högstadiet och gymnasiet. Dessutom ska ungdomar som tillhör de nationella minoriteterna få kunskap om sina rättigheter genom olika aktiviteter.

Emilia Huczko är romsk samhällsvägledare i kommunen. Hon har varit en av föreläsarna för sommarjobbarna.
-Jag har berättat om romernas historia, visat bilder och svarat på frågor för att de ska få en förståelse vilka vi romer är och var vi kommer ifrån.

Sommarjobbet startade i mitten av juni. Första veckan fick ungdomarna ta del av föreläsningar, gjorde research och samlade information.
-Ungdomarna fick själva vara med och ta fram informationen, de var bland annat ute på stan och intervjuade folk och på biblioteket, säger Helene Löwgren, samordnare i kommunen för arbetet med romsk inkludering.

Andra veckan handlade om att skapa själva utställningen, att bygga, måla och skriva texter, ett kreativt arbete.
-Vi hade en station med memory där vi hade bilder om romers historia, en frågesport och en del med ett scenario där besökaren ställs inför ett dilemma och behöver ta ställning i olika frågor, berättar Dan El-Malla.

Vecka tre stod ungdomarna vid utställningen vid Resecentrum i Uppsala och informerade och svarade på frågor.
-Vi fick med det vi ville i utställningen och många kom fram och ställde frågor, fortsätter Dan El-Malla.

Sam Nabavi konstaterade att de allra flesta som besökte utställningen ville lära sig mer.

Kommunen är nöjda med upplägget och vill rekommendera liknande sommarjobb till andra kommuner.
-Det är viktigt att vi involverar ungdomar. De är framtiden och sprider kunskapen vidare, som till exempel att nationella minoriteters rättigheter styrs av en egen lag, säger Emilia Huczko.

Utöver kunskapsspridningen kan sommarjobbet skapa viktiga och intressanta möten för ungdomar från olika delar av staden, menar Helene Löwgren.
-En häftig sak med projektet var att ungdomar som inte kände varandra sedan tidigare, på kort tid blev kollegor och arbetade tillsammans för att skapa utställningen.

Ungdomarna kom från tre grundskolor i Uppsala, Västra Stenhagenskolan, Gränbyskolan och Gottsundaskolan. De var anställda av arbetsmarknadsförvaltningen. Från början var planen att anställa dubbelt så många, men satsningen fick coronaanpassas. Kommunen vill gärna sprida sina erfarenheter till andra kommuner och håller bland annat på att ta fram en film som handlar om sommarjobbet.
-Vi tror också att en film kan uppmuntra och göra romska ungdomar stolta när de ser att andra ungdomar lärt sig om deras historia, kultur och rättigheter, säger Helene Löwgren.

Läs mer på www.fredenshus.se 

KARIN SKOGLUND

 

 

Sidan uppdaterad 2020-12-17