Podd om nationella minoriteter

Podcasten Demokratiresan, som görs av SKR, handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitt 28 handlar om minoritetsfrågor.

I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. I avsnittet samtalar de medverkande om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. Det är fem gäster i programmet som berättar om sitt arbete, ett späckat avsnitt om ett viktigt ämne.

Medverkande:

  • Björn Kullander SKR,
  • Aina Negga Sametinget,
  • Anne-Mari Angeria och Nils-Bertil Heikka, Luleå Kommun
  • Kaisa Syrjänen Schaal huvudsekreterare i utredning om minoritetspolitiken.

Samtalet leds av Anders Nordh, SKR.

Du hittar den här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-09-24