Pengar till samisk sanningskommission

Regeringen har beviljat 1,2 miljoner kronor till Sametinget för att inleda en förankringsprocess i det samiska samhället för en samisk sanningskommission.

Det rapporterar Sameradion. 

Det är precis ett år sedan som Sametinget begärde av regeringen att staten, både på kort och lång sikt, ska finansiera arbetet med en oberoende samisk sanningskommission.

Kultur och demokratiminister Amanda Lind säger att erfarenheter från Norge och Finland visar att det är helt centralt att en sanningskommssion förankras hos det samiska folket.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-06-09