Fyra regioner har strategi för samisk hälsa

De nordligaste regionerna har antagit en strategi för samisk hälsa. En av dem är Region Västerbotten som antog strategin i februari 2020.

- Målet med strategin för samisk hälsa är en kulturanpassad hälso-sjukvård för den samiska befolkningen som ska bidra till en god och jämlik hälsa, säger Laila Daerga, länskoordinator för kunskapsnätverket för samisk hälsa i Region Västerbotten.

Strategin har tagits fram i kunskapsnätverket för samisk hälsa som pågick som ett projekt under 2017-2019. Utöver de fyra regionerna deltog Sametinget och samiska organisationer.
- Ett av målen med nätverkets arbete var att ta fram en strategi för samisk hälsa för att få en långsiktighet och lyfta frågan om samisk hälsa, säger Laila Daerga.

Efter projektets slut är kunskapsnätverket en del av den ordinarie verksamheten i regionerna och fortsätter sitt arbete, bland annat utifrån strategin för samisk hälsa.

Strategin har fem delmål som handlar om att kompetensutveckla personal inom hälso- och sjukvården om samisk kultur och utveckla nya arbetssätt och metoder för en hälso- och sjukvård anpassad till den samiska befolkningen. Det samiska språket och den samiska kulturen ska bli mer synlig och kunskapen och forskningen bli bättre om samisk hälsa. Strategin ska även arbeta för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa. Strategin utgår från ett urfolksperspektiv och har tagits fram med samisk delaktighet.
- Kunskapsnätverket för samiska hälsa har en styrgrupp med representanter från Sametinget, samiska organisationer och regionerna. Även den politiska referensgruppen har en likadan sammansättning.

En fråga som varit aktuell vid dialogmöten med samer i olika åldrar är förtroendet för hälso- och sjukvården och att vårdgivare har samisk kulturförståelse. Laila Daerga som också har forskat om samisk hälsa känner igen resultaten från sin egen forskning som visade att renskötande samer hade lägre förtroende för hälso-och sjukvården jämfört med den övriga norrländska befolkningen. 

Samisk kulturförståelse är viktig för att samer ska känna tillit till vården och det är just därför det behövs en strategi för samisk hälsa, menar hon.
- Sverige har fått kritik från FN att de inte ser eller har kunskap om sitt eget urfolk. Ingen har tidigare riktigt ägt frågan om samisk hälsa. I och med att strategin är antagen så finns samisk hälsa på agendan hos regionerna.

Men först ska strategin in i regionernas olika planer för att få effekt.
- Den ska in i handlingsplaner och verksamhetsplaner så att regionernas verksamheter skapar mål och aktiviteter som kan följas upp.

Under projekttiden började kunskapsnätverket att utbilda personal om samisk kultur och hälsa och nu fortsätter kompetensutvecklingen.
- Vi håller på att färdigställa en e-utbildning om samisk kulturförståelse som ska lanseras någon gång under 2020.

Laila Daerga hoppas också att kunskapen om samisk hälsa sprider sig och att fler regioner ska bli intresserade av strategin.
- Vår vision är att strategin för samisk hälsa ska bli nationell på sikt.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2020-06-09