Individens egen uppfattning viktig för språket

Vilka faktorer är det som påverkar den samiska språkanvändningen i sameskolan? Det har en ny avhandling utrett.

Det är Kristina Belančić, doktorand vid institutionen för språkstudier på Umeå universitet, som utrett frågan i en ny avhandling som hon ska försvara i sin disputation nu på fredag.

Kristina Belančić har kommit fram till att det inte bara är styrdokumenten men också de enskilda individernas egna uppfattningar som påverkar användningen av samiska i sameskolan och även hur lärare ser på samiska språkanvändningen. Det rapporterar Sameradion. LÄNK.

Avhandlingen visar också på att det är skillnad mellan antalet timmar eleverna har rätt till, isamiskan 800 timmar och i svenska 910 timmar totalt i låg- och mellanstadiet. Dessutom finns inga nationella prov i ämnet samiska. Allt det här tillsammans leder till minskad språkanvändning och lyfter frågan om skillnaden mellan makt och status de båda språken får.

Här är länken till avhandlingen

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-06-02