Henrik Barruk. Foto: Svenska Kyrkan

Barruk prisas av Svenska kyrkan

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela 2020 års kulturpris till Henrik Barruk, samisk språkkonsult och lärare i Vilhelmina.

Med priset vill Samiska rådet uppmärksamma Henrik Barruks särskilda insatser för att revitalisera umesamiskan. Han har gjort det genom att vara med och utveckla den umesamiska ortografin samt genom sitt arbete med en umesamisk ordbok. Henrik har också främjat samiska intressen och samisk kultur i Svenska kyrkan:
– Pristagaren har bidragit till att utveckla och synliggöra samiskt kyrkoliv och samisk andlighet genom att medverka vid översättningar av svenska psalmer till umesamiska, säger Ingrid Inga, ordförande för Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Henrik Barruk bor och verkar Vilhelmina kommun. Prisutdelningen brukar ske under kyrkomötets andra session som äger rum i november 2020. Med anledning av coronasituationen diskuteras en alternativ plan för utdelandet.

Samiska rådets kulturpris delas ut sedan 1997. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset ska gå till insatser som gjorts för att främja samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-06-01