Artiklar
Arbetet med de nationella minoriteterna har påverkats av coronakrisen.

Så påverkas minoritetsarbetet under coronakrisen

Digitala lösningar, inställda evenemang och fokus på information. Corona-viruset påverkar kommuner och regioners arbete gentemot de nationella minoriteterna på olika sätt.

- Alla våra aktiviteter går inte att genomföra. Vi ställde in samrådet som var planerat denna vecka, men de har fått återkoppling på det man ville veta om modersmål och vi skickar nyhetsbrev regelbundet och uppmanar till kontakt med oss närhelst så det kan vara ett bra alternativ, säger Viktoria Björklund, enhetschef Resurscentrum i Luleå kommun.

Hon säger vidare:
- Eftersom vi skulle stötta STR-T i språkbadsläger som kanske inte går att genomföra så kommer Daniel Särkijärvi istället att samarbeta med oss och göra revitaliseringsfilmer som vi ska skicka ut till barn och föräldrar samt till enheterna. Han ska ge tips på roliga och stimulerande lekar och annat för att inspirera till meänkieli och språkutveckling. 

De judiska samråden i Luleå fortsätter eftersom det involverar så få personer men revitaliseringskurserna för gymnasieeleverna är inställda. Modersmålsstöd på enheterna kommer  att bli digitala. 
- I övrigt jobbar vi på som vanligt. Leena Huss håller på med läromedelstipsen och stödet till barn/elever/pedagoger i olika målgrupper. Språknodsarbetet planeras gällande Örnäset, säger Björklund.

Samordnaren i Luleå kommun Anne-Marie Angeria har haft fullt upp.
- Jag har själv stöttat kommunikationskontoret och översatt material till finska och meänkieli för att få ut information om corona snabbt. Men i samiska har vi varit tvungna att beställa översättningar och där har det inte gått lika snabbt, säger Anne-Marie som också uppdaterat hemsidan med ny information på de nationella minoritetsspråken.

- Vi har gjort en utskick till alla 70-plus i kommunen och skickat hem en folder och i den står att man kan beställa den via kundtjänst eller ladda den hem från nätet på meänkieli, finska alternativt nordsamiska.

Hos många kommuner har kultur- och språkfrämjande aktiviteter avstannat helt under pandemin, även vissa samråd är inställd. En del upplever att minoritetsarbetet tillfälligt stannat.

Stockholms stad är hårt drabbad av coronapandemin och staden har fått anpassa verksamheter och göra omprioriteringar. Fokus under året blir bland annat det fortsatta behovet av gemensamma lokaler och mötesplatser, modersmålsundervisningen är högt prioriterad och den romska minoritetens efterfrågade insatser för äldre romer samt fritidsinsatser för romska barn och unga.

 

Facebooksidan för romer i Stockholm, som Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm ansvarar för, uppdateras tätt med ny information om corona och där erbjuder staden bland annat digital drop in för att svara på frågor om arbete och studier och hur man skriver CV.

I Umeå kommun berättar samordnaren Aino Dahl den stora förändringen är att fysiska möten inte kan genomföras just nu, istället används även där digitala lösningar. Dahl arbetar med att hålla kommunens corona-information färsk på finska. 

Skellefteå har flyttat alla information om corona till kommunens externwebb så att alla invånare kan se vad som händer i verksamheten. 
- Vi har också tagit fram två filmer kring corona, en på finska och en på meänkieli (och massor av övriga språk), säger samordnaren Ulla-Maija Pesola.

 

Region Stockholm har ställt in planerade samråd och utbildningar om nationella minoriteter fram till 31 maj. Kommunikationsinsatser har gjorts på finska. Information om skyldighet enligt minoritetslagstiftningen har påtalats till kommunikationsavdelningen, säger Dilani Sätterström Brante. 

MALIN A JUNKKA
 

Sidan uppdaterad 2020-06-03