Bagir Kwiek. Foto: Susanne Kronholm

Bli en romsk läsambassad!

Läsambassadören Bagir Kwiek bjuder in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet är att stötta biblioteken i att vidareutveckla verksamheten kring minoriteten romer och nationella minoriteter. 

 

- Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygga. Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen, säger Bagir Kwiek i ett pressutskick.

Bibliotek ansöker om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer. 

Ansökan görs via ett formulär som Kulturrådet skickar ut i juni 2020. Några bibliotek som utses får ett personligt besök av läsambassadören Bagir Kwiek under våren 2021.

Att utse romska läsambassader är ett sätt att uppmuntra folkbiblioteken att se över sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Detta kan biblioteken göra genom att till exempel:
 

  • se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas litteratur och digitala resurser, synligt i biblioteket.
     
  • öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter, exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program tillsammans med minoriteten romer utifrån lokala förutsättningar.

På Kulturrådets sida om Romska läsambassader finns bland annat information om relevant litteratur, om den nationella minoriteten romer och andra nationella minoriteter, om läsambassadören Bagir Kwieks uppdrag, med mera: Romska läsambassader  

Kulturrådet har även tagit fram en katalog om litteratur på de nationella minoritetsspråken som man kan beställa utan kostnad:
Kulturrådet stärker litteratur på de fem nationella minoritetsspråken 

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-04-22