Synagogan i Stockholm. Foto: Karl Gabor

Coronaviruset påverkar med inställda evenemang och gudstjänster

Judiska Församlingen i Stockholm och kulturhuset Bajit är vanligtvis sprudlande av liv och rörelse. Sedan några dagar har de båda stängt ner all verksamhet som inte är helt nödvändig.

 

Judiska museet kommer att hålla stängt från och med tisdag 24 mars, fram till och med 13 april.

Judiska Församlingen i Malmö och Stockholm har ställt in alla sina program, till och med gudstjänster. Så länge det funnits judiska församlingar i Sverige har man aldrig förr ställt in några gudstjänster. Det är en helt unik och väldigt obehaglig situation.

Judiska Församlingen i Stockholm och det judiska kulturhuset Bajit är vanligtvis sprudlande av liv och rörelse. Varje dag besöker vanligtvis hundratals personer lokalerna för att ta del av kulturaftnar, möten, gudstjänster, fester eller för att träffa vänner på fika.  Sedan några dagar har båda lokalerna stängt ner all verksamhet som inte är helt nödvändig. På Judiska Församlingens hemsida kan man läsa att:

Alla offentliga, så väl som, privata aktiviteter och gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med söndag 29 mars". Senast den 26 mars kommer krisledningsgruppen att informera om vad som gäller framåt.

Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Hemstöd hos våra äldre och Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta.”

Den största delen av kanslipersonalen på Judiska Församlingen i Stockholm arbetar hemifrån och kommer bara förbi kontoret när de måste.

För Judiska Församlingen i Stockholm handlar verksamheten för tillfället om att se till att de medlemmar som befinner sig i någon riskgrupp kan få den hjälp de behöver. Församlingen planerar för att hjälpa till med matleveranser, upphämtning av paket och medicin till äldre och sjuka.

Den 8 april börjar den judiska helgen pesach. Pesach är en av de viktigaste judiska helgerna under året och då ska man äta speciell pesachmat. Försäljningen av matvaror till pesach har påverkats mycket av coronavirusets spridning. Många medlemmar har inte hunnit köpa sin mat ännu. Församlingen arbetar dygnet runt för att lösa alla leveranser eftersom man vill undvika att äldre medlemmar måste komma till församlingens lokaler för att köpa maten.

Pesach är en familjehögtid då de äldre är ålagda att berätta för sina barn och barnbarn om judarnas historia och judarnas uttåg ur slaveriet i Egypten. I år kommer de flesta inte kunna samlas för att fira pesach. Familjer kommer splittras och de äldre kommer att få vara ensamma under helgen. För många är detta oerhört smärtsamt.

Judiska Församlingen arbetar även intensivt med att sprida information om hur coronaviruset påverkar församlingens verksamhet till alla medlemmar. För församlingen är det viktigt att medlemmarna känner sig välinformerade, så trygga som möjligt och omhändertagna.

En av Judiska Församlingen i Stockholms mest centrala verksamheter är begravningsverksamheten. Där förbereder man sig just nu för det värsta. Begravningsansvarig är i tät kontakt med Folkhälsomyndigheten för att kunna anpassa verksamheten till riktlinjer anpassade till coronaviruset och ett eventuellt högt tryck på verksamhetens tjänster.

För att göra situationen lite mer uthärdlig för de hundratals mer eller mindre isolerade medlemmarna har Judiska Församlingen påbörjat ett digitalt projekt. Vissa gudstjänster ska sändas digitalt via videokonferens. (De gudstjänster som infaller på judisk helg kan inte sändas, då får man inte använda elektricitet och digitalteknik). Rabbin Ute Steyer har spelat in en första predikan inför helgen som ligger uppe på församlingens hemsida och Facebooksida.

En annan grupp inom församlingen har påbörjat arbetet med att ta fram digitalt material riktat till barnfamiljer. Materialet syftar till att hjälpa till att sysselsätta familjer med barn om skolorna och förskolorna stänger.

Vad mer Judiska Församlingen i Stockholm kommer att göra för sina medlemmar beror på hur länge situationen kommer att fortgå.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2020-04-29