Artiklar

Kulturrådet släpper katalog

Nu släpper Kulturrådet katalogen om litteratur på nationella minoritetsspråk. Syftet är att underlätta för bibliotek och läsare att få tillgång till litteratur de fem nationella minoritetsspråken.

Kulturrådet fick 2017 ett särskilt uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk.
- Flera av de nationella minoritetsspråken är hotade. Ett främjande uppdrag handlar därför om att stärka hela kedjan, från skrivande till att en text når sin läsare. Biblioteken har stor betydelse för att lyfta fram och sprida den litteratur som finns, säger enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad i ett pressutskick.

Urvalet av litteratur har Umeå stadsbibliotek gjort, med fokus på nyare litteratur och att böckerna ska finnas tillgängliga för inköp. Katalogen innehåller också inspirerande artiklar för att öka kunskapen om litteratur på minoritetsspråken.

Du beställer katalogen på Kulturrådets webbplats. Där hittar du också en bilaga till katalogen över litteratur på svenska om nationella minoriteter.

Läs, ladda ner och beställ katalogen Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken

Läs mer om arbetet kring nationella minoritetsspråk

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-03-12