Artiklar

Malmö stad tar bort finskundervisningen i förskoleklass

Malmö stad tar bort finskundervisningen i förskoleklass trots att kommunen är finsk förvaltningskommun. 

 

Det rapporterar SVT Skåne.
- Det gör mig så ledsen. Det är den ena striden efter den andra. Varför finns lagen om ingen respekterar den?, frågar sig Taru Viinikainen när Minoritet.se når henne.

Taru Viinikainens dotter går i förskoleklass och får finskundervisning en timme per vecka. Från och med hösten 2020 kommer all modersmålsundervisning för barn i förskoleklass att tas bort. Tillsammans med andra finska föräldrar har hon gjort en överklagan till förvaltningsrätten. De anser att kommunen bryter mot lagen när finskundervisningen i förskoleklass tas bort.
- Vi har gjort en överklagan till förvaltningsrätten och lämnat ett pm med kommentarer till kommunen. Detta måste prövas så att det blir ett exempel på hur minoritetslagen ska följas.

Grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren (L) säger till SVT Skåne att grundskoleförvaltningens jurister kommit fram till att principen om likställdhet ska gå före rätten till modersmålsundervisning i förskoleklass.  Beslutet betyder att kommunen anser att det väger tyngre att alla kommuninvånare behandlas på samma sätt än att uppfylla nationella minoriteters rätt till sitt språk.

Helena Lundgren, undervisningsråd på Skolverket förklarar Malmö stads tolkning.
- I förskoleklass finns inte ämnet modersmålsundervisning och det är därför Malmö Stad har möjlighet att göra den här tolkningen. Men trots att ämnet modersmålsundervisning inte finns i förskoleklass har barn rätt att utveckla både svenska språket och sitt modersmål genom det som kallas modersmålsstöd.

I dag erbjuds barnen i förskoleklass i Malmö modersmålsundervisning i finska. Undervisningen fortsätter sen från årskurs ett till nio, men enligt Helena Lundgren finns en skyldighet att anordna modersmålsundervisning först från årskurs ett.
- Ämnet modersmålsundervisning finns först från årskurs ett i grundskolan. Då är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning även om endast en elev ansöker om det.

Modersmålsmålsstödet innebär bland annat att barn ska ges möjlighet att lära sig i olika miljöer, i skapande aktiviteter och genom lek. Stödet ska anpassas efter barnens förutsättningar och behov.

Helena Lundgren säger att det är skolan som avgör hur modersmålsstödet ska organiseras och vilka resurser och kompetenser som ska tillsättas.
- Malmö stad måste tillsätta tillräckligt med resurser så att rätten att utveckla svenska och modersmålet i förskoleklass blir tillgodosett. På något sätt måste språket finnas i barnets närhet men vi styr inte över hur.

Hon menar att det skulle gå att hämta stöd i de minoritetsspråkskonventioner som finns, men att det i första hand är en pedagogisk fråga hur det organiseras i förskoleklass.
- Vi är medvetna om att det ser lite konstigt ut med ett glapp för modersmålsundervisningen i förskoleklass och vi bevakar det.

Taru Viinikainen menar att glappet kommer att påverka barnens språkutveckling.
- Ett år för en sexåring gör stor skada i språkinlärningen.

Hon och de andra föräldrarna har inte fått något svar från kommunen på hur finskundervisningen i förskoleklass kommer att se ut till hösten.
- Kommunen har en skyldighet att samråda med oss och det har de inte gjort.

Enligt Helena Lundgren ska det finnas en plan för modersmålsstödet.
- Som vårdnadshavare kan man vända sig till skolan och be att få ta del av planen för sitt barn.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2020-02-25