Artiklar

Ny bok om revitalisering och urfolk

Åsa Virdi Kroik, forskare och författare, har tillsammans med flera kollegor och skribenter från bland annat Japan och Australien skrivit en bok om revitalisering av språk och kultur

De menar att revitaliseringsbegreppet är för stort och har istället myntat begreppet Indigenous efflorescence.
- Begreppet är ett sociopolitiskt begrepp och kan beskrivas som något som inte varit närvarande, men som nu blir tydligt-en uppgång, säger Åsa Virdi Kroik.

Det är inte ett uppvaknande, menar hon, utan just en uppgång. Den aboriginske forskaren Marcia Langton beskriver det som en tyst revolution som pågår i urfolkskretsar världen över. I boken Indigenous Efflorescence Beyond Revitalisation in Sapmi and Ainu Mosir berättar samer och ainu, Japans urfolk med egna ord om olika revitaliseringsprojekt.

Boken är ett bidrag till debatten om kulturrevitalisering, språkbevarande, språkförändring och till de utmaningar som finns för urfolk att representera och bli representerade i en postkolonial värld. Författarna hoppas också att det nya begreppet indigenous efflorescence får ta plats i debatten och börjar att användas.
- Vi behöver ett mer exakt begrepp som teoretiskt beskriver vad urfolk faktiskt gör själva. Det finns en stor aktivitet bland urfolk som bygger på att språk och kultur är levande.

Exempel på samiska revitaliseringsprojekt i boken är bland annat flera projekt om digitalisering och ett projekt om språkrevitalisering på sydsamiska för ungdomar. En sydsamisk tjej, Jenny Virdi Kroik 12 år, berättar i kapitlet A trip to the mountaintop om hur hon och hennes sydsamiska kompisar pratade och tränade sydsamiska på ett fjäll. När Jenny själv fick berätta om sina erfarenheter blev det tydligt att projektet innebar många fler vinster än att bara förbättra språket, säger Åsa Virdi Kroik.
- Det är också därför det behövs ett nytt begrepp för revitalisering som utgår från urfolken själva.

Boken omfattar flera olika ämnen som till exempel språk, dans, kläder och träarbete. I boken finns även några vetenskapliga artiklar.

Föreningen Boska har i samarbete med ANU Press producerat boken.

För den som är intresserad går det att boka en kostnadsfri föreläsning med Åsa Virdi Kroik där hon presenterar arbetet med boken och kan berätta mer om den så kallade tysta revolutionen bland urfolk.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2020-03-09