Artiklar
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, var en av dem som talade på konferensen den 4 december. Foto: Johan Jeppsson

Material från konferensen den 4 december

Här hittar du material (filmklipp från webbsändningen och powerpoints) från konferensen den 4 december i Stockholm, Delaktighet och inflytande.

#natmin19
Delaktighet och inflytande ger mer!
- nationella minoriteters rättigheter i offentliga verksamheter.

 

Pekka Heino, moderator, hälsar välkomna:
Inledning av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Delaktighet och inflytande - grunden för ett arbete med mänskliga rättigheter. Elisabeth Abiri, fil.dr och senior advisor, Emerga Institute Nationella minoriteters rättigheter i Europa och Sverige.

 

Nationella minoriteters rättigheter i Europa och Sverige
Marie B Hagsgård, vice president och expert i Europarådets kommitté för ramkonventionen om skydd av nationella minoriteter.

 

De ungas perspektiv i minoritetsfrågor
Pekka Heino samtalar med Ella Turta, ordförande Sverigefinska ungdomsförbundet och Abedin Denaj, samhällsvägledare Gävle kommun. Europeiska koden - ett verktyg för inflytande. Emmy Bornemark, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Stockholm. Frågestund på scenen.

 

Amanda Lind, minister med ansvar för nationella minoritetsfrågor.

 

Sidan uppdaterad 2019-12-18