Artiklar
 Ulla-Maija Pesola och Åsa Lundman. Foto: Malin A Junkka

Språkväskor ska hjälpa till vid språkinlärning

Åsa Lundman och Ulla-Maija Pesola jobbar med att utveckla språkväskor som ska vara behjälpliga vid stöttning av modersmålen, när det gäller de nationella minoritetsspråken, i förskolan.

Ulla-Maija Pesola är samordnare i Skellefteå kommun som tillhör det finska förvaltningsområdet. Hon kom i kontakt med kollegan Åsa Lundman, utbildningssamordnare för nyanlända, och tillsammans har de nu samlat material för de nationella minoritetsspråken i form av nationella minoritets- och programmeringsväskor.
- Jag har ett showroom dit man kan komma och inspireras av böcker och annat material som kan stödja modersmålen i både förskolan och skolan, säger Åsa Lundman som berättar att arabiskan är det största språket i kommunen, vid sidan av svenskan.

På kommunens intranät kan man också se vad som finns tillgängligt.
- Mycket är gratis och går att ladda ned, säger Åsa Lundman.

Fokus ligger just på det digitala och kräver tillgång till exempelvis Ipads, som förskolan har. Åsa Lundman åker runt och föreläser om hur man kan använda de olika hjälpmedlen när det gäller modersmålsstöd och det har mottagits väl bland pedagogerna.

När det gäller finska språkväskor finns exempelvis böcker, både vanliga och inlästa, Mumintroll, instruktioner till finska traditionslekar och en Penpal. Det finns också programmeringsmattor (se bild till höger) där barnen kör en Blue-Bot eller en Bee-Bot och scannar olika QR-koder som leder till exempel till finskspråkiga videoklipp och sagor.

Det finns programmeringsmattor där barnen kan programmera roboten till att navigera genom en stad och besöka till exempel en skola, frisör eller en bank. På varje ställe barnen besöker händer det något spännande. På banken kan man till exempel leka med finska Euro och lära sig räkna på finska.  Syftet med väskorna är att väcka nyfikenhet kring nationella minoritetsspråk och skapa möjligheter till att utforska nationella minoriteternas kultur samtidigt som barnen får möjlighet att utveckla digitala färdigheter.

Det finns även väskor för romani, jiddisch, samiska och meänkieli.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-03-09