Artiklar
Foto: Cecilia Brisander

Så synliggör du nationella minoriteter på ditt bibliotek

Fundera över vilka språknormer som finns i ert bibliotek. Och se över er skyltning i biblioteket med syftet att skapa ett bibliotek som inkluderar fler.

Det uppmanade Rita Paqvalén, verksamhetsledare vid Kultur för alla i Finland och huvudtalare på konferensen ”Vi syns, och vi finns” – nationella minoriteter och bibliotek som hölls den 1 oktober på Kulturhuset Messingen i Upplands-Väsby. Det skriver Regionbibliotek Stockholm på sin hemsida.

Rita Paqvalen presenterade i rask takt en mängd förslag på insatser som bibliotek kan göra kring nationella minoriteter/minoritetsspråk, mångspråk och även teckenspråk som i Finland har erkänd status som minoritetsspråk till skillnad från Sverige. Här kommer några förslag:

  • Använd och tillgängliggör de befintliga resurser som finns för nationella minoriteter/minoritetsspråk till exempel UR,och talböcker på minoritetsspråk från MTM, boken Bara dra av Ann-Helen Laestadius finns inläst på flera samiska varieteter.
  • Ha koll på de olika biblioteken som finns för nationella minoriteter till exempel Judiska biblioteketSamernas bibliotek och Finlandsinstitutets bibliotek.
  • Synliggör de tidskrifter och tidningar på olika språk som  finns via digitala skärmar och fysiskt i biblioteksrummet.

Drygt sextio biblioteksmedarbetare från Region Uppsala och Stockholm deltog på den fullmatade dagen. Moderator var Mia Taikon, pedagog, författare och projektledare i föreningen É Romani glinda med mera.

Syftet med konferensen var att inspirera och uppmuntra folkbiblioteken till vidareutveckling kring nationella minoriteter/minoritetsspråk tillsammans med de som identifierar sig som nationell minoritet/minoriteter. Att ha samråd och dialog med nationella minoriteter var därför ett genomgående tema under dagen.

Läs hela texten och få fler tips från konferensen här!

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-11-13