Artiklar
Regine Nordström hoppas att Polarbibblo ska nå ut till ännu flera barn när webbplatsen görs om. Foto: Malin A Junkka

Meänkieli och samiska blir en del av Polarbibblo.se

Med hjälp av medel från Kulturrådet ska Kulturenheten på Region Norrbotten utveckla webbplatsen Polarbibblo.se. Målet är att etablera ett centrum för barn berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska.

I våras fick Regionbibliotek Norrbotten besked om att de tilldelats 800 000 kr från Kulturrådet för att arbeta med Polarbibblo.se under en treårsperiod. Med sig i projektet har regionen STR-T och Sametinget samt Folkbiblioteken i Norrbotten.
- Samarbetet är centralt, en viktig förutsättning. Vi måste tillsammans se hur vi kan få tag på dessa berättelser på meänkieli och samiska från barn och unga, säger Regine Nordström, projektledare.

Polarbibblo.se har funnits i 22 år men den tekniska utvecklingen har stannat av på slutet och med tanke på medievanorna hos dagens barn och unga är det enligt Nordström hög tid att se över webbplatsen.
- Vi vill skapa ett centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språken och svenska 2021. Vi kommer se över allt från innehåll till medieformat, organisation, databas och användargränssnitt, säger Nordström som betonar att de behöver bli bättre på att hantera ljud och bild som är en stor del av barn och ungas vardag i dag.

Polarbibblo drivs av Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med folkbiblioteken i Norrbotten. Hit kan barn och ungdomar redan i dag skicka in egna texter, både skriva helt fritt men också göra bildberättelser som blir sajtens webb-böcker.

När webbplatsen nu görs om kommer meänkieli och de samiska språken också bli en del av den, finskan kommer lite senare.
- Det är en del av regionens uppdrag att arbeta med de nationella minoritetsspråken som kommuner i Norrbotten är förvaltningsområde för.

Trots konkurrensen om tid bland barn och unga har Polarbibblo.se höga användarsiffror.
- Barn och unga har fortsatt att komma till oss så något gör vi rätt och det tar vi med oss när vi gör om. En enkät som vi gjort visar att barnen tycker om webbplatsen för att de får tävla, de får inspiration och för att de alltid hittar något nytt att göra där.

För att få veta vad barn och unga vill med nya Polarbibblo.se kommer samråd att hållas i form av exempelvis workshops.
- Vi ska parallellt med arbetet också fortsätta söka mer finansiering. Vi ser en jättestor potential i barns skapande på webben.

Genom att bredda innehållet med meänkieli och samiska språken hoppas regionen bidra till revitalisering av språken.
- Barnen ska känna att det finns de som vill lyssna på min berättelse, min saga. Vi hoppas göra skillnad, avslutar Regine Nordström.

Polarbibblo.se vänder sig till barn mellan 6-19 år.

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-10-25