Artiklar

Stöd till film för barn och unga

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

- Vi tror på att få in filmen i förskolan och skolan. Att få berätta sin historia med hjälp av film. Det handlar om att stärka språket som är vårt uppdrag. Film är ett fantastiskt verktyg att koppla till språkstärkande aktiviteter, säger Malin Nygren, handläggare på Filminstitutet.

Stöd fördelas vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag för våren är 31 mars och för hösten 15 oktober. Syftet är att ge barn och ungdomar i hela landet möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stöd kan sökas av kommunal förvaltning, som till exempel skola, förskola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering.

Malin Nygren menar att film kan vara ett bra sätt att jobba med språk då man inte behöver kunna det flytande som om man till exempel skriver en dikt.
- Om man inte är så bra på språket kan man använda bilder och andra språk, man kan blanda. Det finns inte så mycket regler när man ska skapa film.

Allmänt om stödet:

Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar som innebär:

  • utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • kompetensutveckling av personal
  • insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • filmvisning på biograf för barn och unga
  • utforska filmarvet

Stöd beviljas för ett år i taget och upp till tre år för ett projekt. Undantag från regeln om tre år kan göras för speciella satsningar. Separat ansökan ska göras för varje år. Att ett projekt erhållit stöd under ett verksamhetsår utgör ingen garanti för fortsatt stöd.


Malin Nygren vill också poängtera att de finns hjälp att få för exempelvis lärare som tycker att film kan vara för svårt rent tekniskt att syssla med.
- Det finns lokala filmresurscentrum i hela landet, de kan stötta vidare med kompetensutveckling och filmpedagoger.

Här är länk till dem: https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/om-film-i-skolan/

Sökandes ekonomiska insats ska vara minst lika stor som stödbeloppet och ska specificeras i ansökan.


MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-03-01