Artiklar

Europarådet

Europarådet är kontinentens ledande organisation för de mänskliga rättigheterna.

Europarådet har sitt säte i Strasbourg I Frankrike. Antalet anställda är 2 200 och Europarådet har även externa kontor och kontaktorgan hos andra internationella organisationer. Europeiska ungdomscenter i Strasbourg och Budapest erbjuder unga människor utbildning i demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Europarådet förespråkar yttrandefrihet och mediefrihet, mötesfrihet, jämlikhet och skydd av minoriteter. Europarådet har startat kampanjer om sådana frågor som skydd av barn, hatpropaganda på nätet och rättigheter för romer, som är Europas största minoritet.  Europarådet hjälper medlemsstaterna att bekämpa korruption och terrorism och att genomföra nödvändiga rättsliga reformer. Europarådets grupp av oberoende experter inom konstitutionell rätt, den s.k. Venedigkommissionen, erbjuder juridisk rådgivning till länder i hela världen.

Läs mer!

Sidan uppdaterad 2020-09-28