Artiklar

MR-dagarna, Jönköping 2017 - långa versionen

Bevarande och utveckling, nationella minoriteters framtid.

Paneldebatt ledd av Ann-Helén Laestadius.
Arrangör Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

Hur ser unga företrädare för de nationella minoriteterna på framtiden beträffande identitet, språk och kultur? Finns det någon motsättning mellan att bevara och utveckla?

Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Amin Moussavi, Noa Hermele och Simon Marainen samtalar med Ann-Helén Laestadius om framtiden för de som i dag är unga samer, sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer i Sverige.

Sidan uppdaterad 2018-03-20