Artiklar

Fler kommuner får chansen

Regeringen vill ger fler kommuner möjlighet att ansluta sig till ett förvaltningsområde och satsar därför mer pengar på detta framöver.

Efter två års väntan får nya kommuner åter ansluta sig till förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli. För att finansiera detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20 miljoner årligen från och med 2019.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
- Nu kommer resultatet av den process som inleddes när regeringen tillträdde. Fler och starkare förvaltningskommuner är en central del av regeringens politik för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och leva upp till det som står i lagen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Anslutningen av nya förvaltningskommuner innebär utökade rättigheter för de nationella minoriteterna runtom i Sverige. Det gäller bland annat förskola, äldreomsorg, språk, kultur och möjlighet till egenmakt för fler.

Anslaget ökar från och med 2018. Regeringen ska nu pröva de anmälningar om att ingå i ett eller flera förvaltningsområden inför 2018 som inkommit till Regeringskansliet senast den 1 april 2017.

De kommuner som hittills i år har ansökt om att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet är Gislaved, Skellefteå, Järfälla, Örnsköldsvik och Söderhamn. Luleå söker både till meänkielis och samiskans förvaltningsområde.

Till det samiska förvaltningsområdet söker även Örnsköldsvik, Åsele, Sundsvall samt Vindeln, som dock lämnade in sin ansökan först efter att den egentliga ansökningstiden för i år hade gått ut.

Läs mer om förvaltningsområden här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-11-23