DO ska utbilda om diskriminering

[Minoritetspolitik] DO får i uppdrag att genomföra särskilda utbildningsinsatser för personer som riskerar att utsättas för rasism och diskriminering.
Joseph Prai Foto: Fredrik Sieradzki

Iris-skolan firar 25 framgångsrika år

[Romer] IRIS-skolan i Malmö har under 25 år gett vuxna romer med dåliga erfarenheter av skolan en andra chans att skaffa sig en grundskolekompetens och en yrkeskarriär.
Foto privat

Peter Vig - den synlige juden i klassrummet

[Judar] Sedan pensioneringen 2019 är den före detta mellanstadieläraren Peter Vig en judisk resurs/elev- och lärarassistent på Malmö Borgarskola, stadens största gymnasium med cirka 1 300 elever.

Kvarntorp -en gammal finngård på väg mot världsarv

[Sverigefinnar] Rakt in i skogen en mil från Lekvattnets kyrka, upp på berget går grusvägen till Kvarntorps finngård eller Myllylä, som gården heter på finska. Där, fyra kilometer från gränsen till Norge har den s...