Grundutbildning i minoritetslagstiftningen

Anmäl dig till lansering av utbildning!

[Minoritetspolitik] Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget bjuder in dig som arbetar med, eller är engagerad i, minoritetspolitiska frågor till en digital lansering av webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslag...

”Berättarglädje är det centrala”

[Sverigefinnar] På fyra sverigefinska skolor i Stockholm, Botkyrka och Upplands Väsby deltar cirka 50 mellanstadie- och högstadieelever i finska skrivarstugor utanför skoltid.