Höstorkestern Foto: Linnea Huhta

Den lilla festivalen med det stora hjärtat

[Språk och kultur] I år arrangerades Minoritetsspråksfestivalen i Gällivare senare än vanligt. Den 22-23 september fylldes dock hembygdsområdet med tillhörande fastigheter och uteplatser med personer från hela landet...

Extra utlysning av revitaliseringsbidrag från Isof!

[Språk och kultur] Just nu kan du söka bidrag för att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller för att anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande aktiviteter. 

Skrivartävling på meänkieli

[Tornedalingar] Resursbiblioteket för meänkieli arrangerar i höst en skrivartävling på meänkieli tillsammans med Region Norrbotten för unga mellan 12-18 år.

Lämna förslag om immateriellt kulturarv!

[Språk och kultur] Vad är ett immateriellt kulturarv? Luciatåg, knäckebröd, snapsvisor och Hammarkullenfestivalen – allt detta är exempel på immateriella kulturarv i Sverige.