"Det var dags att ta tillbaka min historia"

[Samer] När serietecknaren och redaktören Mats Jonsson inte kunde svara på dotterns nyfikna frågor om familjens samiska bakgrund började processen med boken "När vi var samer" som gavs ut i höstas.

Fusion – av romer för romer

[Romer] Den ideella medlemsföreningen Fusion, i Göteborg, bildades 2019. Den leds och styrs av enbart romer och de flesta medlemmarna är romer.

Kielipää Taks - Tainas nya bok

[Sverigefinnar] Taina Sampakoskis nya barnbok som heter Kielipää Taksi ja sen kaveri Max (BoD) är riktad till sverigefinska barn och vägleder barnen till språkets underliga värld.