I Gävleborg erbjuder landstinget en unik service till finsktalande. Arkivbild: Johan Jeppsson

Unik service till finskspråkiga i Gävleborg

Landstinget i Gävleborg har en service som hjälper finskspråkiga både med tidsbokningar och med guidning om något i vården gått snett. Satsningen är unik för landet och en direkt följd av statsbidraget för skydd av finskan som minoritetsspråk.

 

Det är Liisa Billqvist man kommer till om man är finskspråkig, bor i Gävleborg och kört fast i en vårdfråga.

Hon är egentligen pensionerad distriktssköterska från Gävleborgs region men har fortsatt som konsult. Uppdraget handlar bland annat om att hjälpa sverigefinnar att boka vårdtider, lösa tolkningsfrågor, tipsa om patienträttigheter och gå in bakom kulisserna om en patient anser sig felbehandlad.
- Det är en service som är unik för landet, säger Billqvist.

Satsningen ingår i det statsbidrag som Gävleborg får för skydd av minoritetsspråk. Billqvist förklarar sitt uppdrag:
- Man kan säga att jag är en guide i vården. Ibland ringer jag själv till enheterna och talar om vad som hänt och hur patienten upplevt besöket. Jag är gammal i gården och kan tryggt tala om vad man gör och inte gör. Personalen kan inte alltid regelverket.

Landstinget i Gävleborg är ett av 14 som får 250 000 kronor för att stärka minoriteters möjligheter till inflytande och stödja deras språk. Finskan har, tillsammans med samiska och meänkieli, ett förstärkt skydd.

I Gävleborg, som är förvaltningsområde för finska sedan februari 2011, är sex procent av befolkningen finskspråkig.

Fördelningen av pengarna sker i samråd mellan vården och minoriteten.

En gång om året träffas två från vården och två från den finskspråkiga minoritetens paraplyorganisation RSKL över en dagordning. Besluten tas gemensamt.
- Vi kan träffas oftare om de vill och vi har löpande kontakt under året. Jag är ute i finska föreningar för att informera om hur man kan utnyttja min funktion och jag håller föredrag om patienters rättigheter och valmöjligheter i vården, säger Billqvist.

En viss del av statsbidraget går till kultur men den stora delen satsas på en kombination av vård och språk.

Liisa Billqvists uppdrag är en deltid, mellan 12 och 30 timmar i månaden uppskattar hon. Landstinget har dessutom översatt en del broschyrer.
- Jag har tagit på mig att se till att det finns en finskspråkig hemsida som nu ligger uppe.

Billqvist betonar vikten av att vara uppsökande.
- Jag har varit i de flesta och kontaktat alla finska föreningar i länet. Det är viktigt att försöka få kontakt med målgruppen, man måste vara aktiv för att saluföra funktionen. Många känner till den, men inte alla.

Det verkar som om mycket hänger på just dig i ert upplägg?

- Ja, så är det. Det finns i dag ingen som kan ta över men de jobbar på det i en ny omorganisera.

Vad kan ni göra bättre?

- Det är en svaghet att vi inte når hela den finskspråkiga befolkningen, alltså de som inte är med i finska föreningar.

På samrådsmöten medverkar bara fyra personer.
- Om man tänker sig att vi hade öppna samråd skulle vi få med även de som inte är med i någon finsk förening. Öppna samråd, tror jag, skulle också involvera fler ungdomar. Man borde jobba mer mot unga om man ska vitalisera språket.


ANDERS BOSTRÖM

Sidan uppdaterad 2016-11-08
Liisa Billqvist Foto: Privat
Liisa Billqvist Foto: Privat

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?