Sök bidrag till samiska kulturmiljöer!

Känner du till en samisk byggnad eller miljö som bör bevaras? Under 2018-2020 lyfter Länsstyrelsen särskilt fram bidrag till projekt som rör kulturmiljöer i Saepmie/Sápmi.

Satsningen avser såväl kända som okända samiskt präglade kulturmiljöer och genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i de fyra nordliga länen. Det skriver Länsstyrelsen i Västerbotten på sin hemsida. 

Du kan söka bidrag för att samla berättelser, ta fram ny kunskap och sprida information eller vårda och restaurera samiska kulturmiljöer. Du som söker kan vara en privatperson, företräda ett bolag, en kommun, en stiftelse eller en annan organisation.

Bidrag kan sökas för:

  • vård och restaurering
  • information
  • kunskapsuppbyggnad kring kulturmiljöer

Bidraget kan sökas under 2018–2020. För projekt som ska starta under 2019 ska ansökningar ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 februari 2019. Om miljön ägs av någon annan än sökanden måste ägaren ge fullmakt för insatser som kan påverka miljön fysiskt.

Du som söker stödet måste göra en egen insats. Det kan till exempel handla om att intervjua personer, planera projektet eller ta fram informationsmaterial. Insatsens storlek beror på projektets art.

För att få bidrag ska projektet ha koppling till en fysisk kulturmiljö. Det kan vara ett viste, en kallkälla, en byggnad eller ett större område, men kan även omfatta insamling av minnen och muntliga berättelser om platsen eller personer med anknytning till platsen. Kulturmiljön ska göras tillgänglig för andra genom information, till exempel på skyltar, i trycksaker, på webbplatser eller genom olika arrangemang som exempelvis föredrag och berättarkvällar.

Länsstyrelsen välkomnar särskilt ansökningar till projekt som speglar mindre kända företeelser och aspekter av det samiska kulturarvet eller som lyfter fram ett barn- eller kvinnnoperspektiv.

Norrbotten:

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/stod-till-samiska-kulturmiljoer.html

Här söker du bidraget!

Västerbotten:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/bidrag-till-samiska-kulturmiljoer.html - svenska

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/daarjoe-saemien-kultuvrebyjresidie.html - Sydsamiska

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/veahkkeruhta-sami-kulturbirrasiidda.html - Nordsamiska

 

Västernorrland:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html

 

Jämtland:

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/bidrag-till-samiska-kulturmiljoer.html

 

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2018-11-23

Fakta

Satsningen genomförs gemensamt av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Finansieringen sker genom det statliga bidraget till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer som tilldelas Länsstyrelsen av Riksantikvarieämbetet.

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?