Sök bidrag för att utbilda brobyggare

Kommuner och landsting erbjuds nu möjligheten att ansöka om bidrag för att utbilda brobyggare. Deltagarna ska under studietiden ha en heltidslön och statsbidraget ska ersätta lönen med 50 procent av lönekostnaderna för varje brobyggare.

Regeringen gav den 21 april 2016 Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram och görs tillgänglig 2016–2019 för personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom i första hand förskola, förskoleklass, skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Brobyggare är personer som anställs i offentlig verksamhet och fungerar som en länk mellan enskilda och den offentliga verksamheten.

Beslutet är en del av regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032. Bakgrunden är de goda erfarenheter som verksamheten med brobyggare hittills har gett inom områdena skola, socialtjänst och arbete.

En andra omgång av utbildningen kommer att starta våren 2018 och pågå 2018–2019. Utbildningen beräknas till 2 års studier på halvtid, motsvarande 7,5 poäng per termin, och ska inriktas mot frågor som bland annat behandlar interkulturella förhållningssätt inom förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, brobyggarrollen samt regelverk och rutiner inom aktuella verksamheter. Utbildningen kommer också att innehålla moment som förbereder deltagarna på en kommunal anställning.

Mer information hittar du i länken i faktarutan till höger. Ansökan ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 juli 2017.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2017-02-28

Mer information och underlag för ansökan!

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?